Hing ang amăng hrơi: 3/12/2020

 

VOV4.Jarai-Khua ding jum ling tơhan dêh ]ar Thổ Nhĩ Kỳ phrâo lăi pơthâo dêh ]ar anai hăng Nga tu\ ư laih kơ bruă ako\ pơdong anih pơgang tơlơi rơnuk rơnua, pioh krăo lăng tơlơi pơtrun pơdơi blah kơplah wah dêh ]ar Armenia hăng Azerbaijan [ơi kual do\ bơrơsua, tơl blah ngă ]i Nagorno-Karabakh.

 

Ră anai, dua bơnah glăk pơphun bruă ngă hrom, kiăng ako\ pơjing anih krăo lăng anai mă bruă ta` hloh. Samơ\, tơlơi lăi pơthâo [u hơmâo pơhing tum te] ôh ]i [ơi pơdong anih ngă bruă anai, ăt kah hăng bruă mă mơ\ng ling tơhan dêh ]ar Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Blan hlâo, Khua ding jum ling tơhan dêh ]ar Thổ Nhĩ Kỳ, ơi Hulusi Akar hăng Khua ding jum ling tơhan dêh ]ar Nga, ơi Sergei Shoigu hơmâo k^ hră ngă hrom hơdor pioh kơ bruă ako\ pơdong anih pơgang tơlơi rơnuk rơnua hrom.

 

Tui hăng anun, khua mua pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar Thổ Nhĩ Kỳ ăt pơsit mơ\n tơlơi phiăn brơi pok pơhai ling tơhan dêh ]ar anai nao mă bruă pơ dêh ]ar Azerbaijan pioh krăo lăng bruă ngă tui tơlơi pơtrun pơdơi blah ngă.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương