Iêu mthưr mnuih [uôn sang tui hluê Đảng, Bác Hồ

(Iâu pơthưr neh wa tui Ping gah, Wa Hồ)

Tơlơi adôh: Êđê

Pô adôh: Y Hợp Niê

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương