Tâm sự người làm báo

Pô c\ih tơlơi adoh: Phạm Việt Long

Pô adoh: Lan Anh hăng [ing suang

Pô pơtô suang: Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Dương – Phương Linh

Video mă mơng: https://www.youtube.com/wach?v=BdbkpeAakQ4

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: