T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 13/6/2024
Thứ năm, 08:05, 13/06/2024 Cơ Tu VOV Cơ Tu VOV
Xay truih cớ đợ bha ar xrặ “Cơ chế la lay hân đoo zooi Đà Nẵng pa dưr đơơh”, t’ruih bêl đâu xay truih bha ar xrặ x’rịa lâng pr’zớc “Zr’lụ thương mại tự do Đà Nẵng - bh’rợ tr’nơớp âng prang k’tiếc k’ruung hêê”...

 

# Xay truih cớ đợ bha ar xrặ “Cơ chế la lay hân đoo zooi Đà Nẵng pa dưr đơơh”, t’ruih bêl đâu xay truih bha ar xrặ x’rịa lâng pr’zớc “Zr’lụ thương mại tự do Đà Nẵng - bh’rợ tr’nơớp âng prang k’tiếc k’ruung hêê”.

# C’nặt t’ruih “Xơợng p’rá xa nay coh Gươl”, ahêê đh’rưah đương xơợng ooy xa nay zước bấc jập bêl bhrợ bhiệc bhan pay k’diic k’điêl coh muy bơr zr’lụ đhanuôr acoon coh Cơ Tu ắt mamông. J’niêng căh liêm crêê n’nâu xoọc bhrợ t’vaih râu zr’năh k’đhap lâng ahêê xay bhrợ cơnh ooy đoọng k’coon ch’chau đay doọ lâh zr’năh k’đhap?

# Choh dưa coh đong màng đươi công nghệ dal, đhanuôr chr’hoong Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng vêy đợ zên bơơn pay pa chô tước k’ha riêng ức đồng coh zập c’moo. Râu đêêc năc xa nay âng c’nặt t’ruih “Đh’rưah xay truih h’cơnh choom bhrợ cha bêl đâu.

Cơ Tu VOV

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC