BHIỆC BHAN TẤC CA COONG ÂNG ĐHANUÔR CƠ TU - A LƯỚI
Thứ tư, 14:39, 22/05/2024 VOV Miền Trung VOV Miền Trung
Đhanuôr Cơ Tu đhị chr’hoong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vêy bấc rau chr’năp văn hóa ty đanh lâng lâh 10 rau bhiệc bhan, chr’năp pa bhlầng nắc bhiệc bhan Tấc Ca Coong – Bhiệc bhan bhuôih crâng ca coong. Nâu nắc bhiệc bhan đoọng ha ma nuyh Cơ Tu bhuôih dang crâng, dang k’ruung, tọom coh zr’lụ k’đhơợng lêy. Đhị t’ngay bhiệc bhan Văn hóa, Thể thao lâng Du lịch zập k’bhuh acoon coh da ding ca coong tỉnh Thừa Thiên Huế g’luh XV, c’moo 2024, bhiệc pa căh bhiệc bhan Tấc Ca Coong zooi đhanuôr lâng đhanuôr chấc năl grăng văn hóa chr’năp liêm âng đhanuôr Cơ Tu coh A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

 

VOV Miền Trung

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC