Làn sinh viên Ngoại giao phính chàn Thái miền ziêm Phai paz mình tộ sâu ziêm nhỉa kuaz liều tzùn duấn phính chàn thái miền miền nhây vuồn hóa tháo coz làn hầu chế nhỉa kuaz ​
Thứ sáu, 10:58, 21/01/2022

Làn sinh viên Ngoại giao phính chàn Thái miền ziêm Phai paz mình tộ sâu ziêm nhỉa kuaz liều tzùn duấn phính chàn thái miền miền nhây vuồn hóa tháo coz làn hầu chế nhỉa kuaz

          Pv: Đảng hải thôz khzênh mừng Lò Thảo Vỹ hả guyền hâyz lénh tuz học bổng trao đổi toàn phần chuyên nghành khoa học xã họi vụ Giáo dục văn hóa, Bộ ngoại giao hoa kỳ liều pun coz làn sinh viên tzuống tzìu. Kếu khzàm làn hầu chế lún, zíêt bez coz làn miền lún phính miền tzộ, nayz bez ziệt quyết định mayz tzẩy hayz làn tồng ziám. Anhz mài Lò Thảo Vy, liều tzấu tuz sành ấy nayz, muồi mài hayz nhủng nhniêuz hnăm kếu khzuất nhniêuz hnăm hái?

          Lò Thảo Vy: Zia hả tuz pịa tộ môn lịch dử văn minh lái giáo sư Nguyễn Thái Yên Hương kếu tuz hiuz nayz làn phìn xanh bez  ziệt làn đại sứ dư học ziêm Mỹ ziêm tzèng hổ lào, Lái nải zia bua hả tuz nayz làn phìn xanh tzùn gziao. Phìn xanh Hương tồng búa zia Mình zịêt hnoi hộ tuz khzàm tìu, mình cào khzăm bez cào hộ tuz khzăm. Zia hả quyết định ló hiuz,  lổng khzá liều mình du học ziêm kuaz Mỹ. Kếu laz xì xiểu zia tuz tziu học bổng tòan phần liều pun sinh viên tzuống tzìu. Zia hả ló hiuz coz tiêu chí kếu gang nải ló chaoz liều tạp ếnh tuz coz tiêu chí nải.

          PV : Liều mài tuz học bổng trao đổi học thuật toàn phần Global UGRAD  Bộ Ngọai giao hoa kỳ liều pun sinh viên tzuống tzìu mayz tzẩy ziệt tìu hẩy tzẩy mayz Lò Thảo Vy?

          Lò Thảo Vy: Học bổng nayz mài 4 tiêu chí tzính bez bez pến piêuz tộ sâu, nhniều tzòi tò con, khzuất nhniêuz kếu khuýn cáp pun tồm tzuốg, gang nải bez chuổng tzùn vuồn hóa. Gang zịêt khzám hnăm, puần xin tồng lổng khzá phiaz ziệt bài luận tói kếu hội đồng xét duyệt học bổng. Zia hả tháo tzunz pịa tiêu chí gang hải bez  tzùn vuồn hóa. Zia nhây puần xin bez  phính chàn thái miền, zia laz xì lác cuói bua phính miền nhây tzòng tzuz. Lái nải ziêm bài luật zia hả congz duấn càn nhây nhniêuz hnăm tói kếu bua phính miền nhây vuồn hóa kếu laz xì xiểu zia hả mài tuz học bổng nayz.

          PV: Hnăng nải, lầy tzình hộ tộ nayz liều pun coz làn hầu chế lún mài mềnh tào zói ziêm hít tộ sâu, anhz tzùn duấn bua phính miền nhây vuồn hóa. Bez múa toi phính Chàn Thái miền , muồi hả tzùn duấn bua phính miền nhây vuồn hóa hnăng hái tháo coz làn hầu chế lùng điaz?

          Lò Thảo Vy: Mài 5 tìu tzính ziêm phính chàn Thái miền nhây vuồn hóa nải tzính bez lai khzói kếu tzòng tzụ. Zia tò phính chàn thái miền nhây lui hấu quyaz Mỹ paiz kêuz tzú coz tháo lui hấu nải ziêm coz sự kiến khziếm liều hầu chế lùng điaz hiuz tháo. Lai khzói tzính bez tzùn duấn phính chàn Thái miền nhây vuồn hóa. Chàn thái miền mài khzàm nhủng cờ nài đng mayz tzẩy hayz đao tồn mài. Càn mài chaoz tzấu nhẩn. Zia hả hộ ma hài tzâuz tuz tzía nhủng lai khzói liều tzâuz pun coz làn hầu ché ói ló hiuz bua phính miền nhây vuồn hóa kếu ói tháo Vn liều loz hiuz coz phính miền nhây vuồn hóa./.

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC