Lầy tzình phát sinh ìu miền vả hoi 15.6.2024
Chủ nhật, 21:41, 16/06/2024 TTTB TTTB
Lầy tzình phát sinh ìu miền vả hoi 15.6.2024

Chàn Thái miền ziêm Sơn La nhây vủi Đông Sửa

         Đảng hít khoi vủi, múa tỏi ziêm láng, lềm miền cố, cù ngoá, hầu sanh sịa ton chuổng phiếu, tzaz guyang kềm, tái túng tái che, tzang háng bển síp miênz. Háy tào tồng guyền hâyz ói ồng thái puz hẩu pun chà tình, láng miền. Có Quàng Văn Chính, ziêm Khá láng, Sặp Vặt xía pun hiuz:

          “ Ỳ hoi zia tzuz lồ hoi chàn Thái miền nhây lui hấu, kếu láng miền phiếu kềm dểnh; zia tồng cáp tiuz, háng chuổng láng miền nhản gang hít síp pả miênz. Ỳ nháng khoi vủi cào guyền hâyz”.

Kuaz bển xíp miênz bez mày tiuz, mầy buỵt, túng, che, áp, chà lao, lùi chể. Cờ hên nảy ziệt huaz miền anhz tò tháo tói chiềm nhàn pẹ, 1 puồng đia pẹ xíp miênz.

Hít síp miênz, láng miền chuổng ziêm cờ hên nom lìu miênz; sịp miênz miền hểu thù tẩy miênz, zùn phiu miênz, sờ câuz miênz, mienz mày công liệp láng tzảng tháo lánh kuaz, puz hẩu pun miền màn hành vảng, cành tzuống xiều xềnh hang. Ông Quàng Văn Phanh, 80 nháng miền, sịp miênz miền khoi vủi Đông Sửa pun hiuz:

“Hòng nháng cunz tháo  sành tziệp anhz síp ziệt dủn. Síp pun miền màn ziêm láng  hành vảng, tzấu nhản tzấu hốp zói, cành tzuống xiều xềnh hang, tào sanh hiéng xiếp, máy pút pảnh vuôn”.

Síp pả miênz, láng miền tò kuaz gzỉa tỏi khez, chuổng nhản hốp ziêm pliến kềm chể páo dung, lạ ở diẻo tháo lùng guyang xính duốn. Có Nguyễn Văn Thành, ziêm Hoà Bình xanhz tháo diẻo pun hiuz:

“Tháo mảng nayz nom vủi kềnh khù mảng, muống quýa bez bua máy hiuz, tháo mảng puột bez bua xính puột khù mảng. Đảng hảy bez tzòng tzuz, khăn piều kềnh duổi, tày nhể bez múa tỏi  tò thàm nhủng tháo khoi vủi”.

Vủi Đông Sửa thính miền màn ziêm Khá láng, Sặp Vặt xía càn congz kếu Yên Châu guyển, Sơn La xanhz chuổng congz cào thuất nhiếu tzấu nhản tzấu hốp, tuz cấp uỷ, chính quyền cấu tháo thính miên màn cào thuất nhiếu thấn chà tình hồng phuz, chom pêuz./.

 

Nhiếu miền Thanh Phán nhây hiêuz kếu tìu công thzống thzống

Ziêm nayz, hòng hoi nhiếu miền lẩu tzuz bua phính miền nhây tzòng tzuz. Tỏ Chíu Thị Hoa, 35 hiáng hiàng chêz pun hiuz, can ziềm lám, coz làn xịa on ừu miền Thanh Phán đảng hít lổng gố zả hiuz thzống thzống chùn lui hấu tzấu xình cha. Mayz khúng hangz nải, nìn bua anhz thzống lui hấu tziu pun mà pủa, gố nhây pliaoz nhúa miền:

“Can nháng háy, ông cú tháo tía mả. Bua màn mản hộ xính hiuz. Thzống piàng piêuz bez khâuz hải, mài tóng tzụ khziếm 2 tháo 3 há xính thzống tziáng. Ziệt ziểm tzòng tzuz tzụ khziếm pongz 5 há xính thzống, lùn tziáng. Hangz zia bez mayz mảng tzuz, lái nải khúng lùn 2 ziểm”.

Nhiếu miền ừu miền Thanh Phán nhây ziệt ziểm tzòng tzuz mài lui, hấu, mủa, khăn. Vuồn hoá, piàng piêuz ziêm nhiếu miền nhây lui lẩu thzống ziêm đảng mánh lùi xiam, lờ khốt kếu quangz pongz 10 puôn đaoz. Piàng piêuz ziêm hấu tuz thzống ziêm cờ điaz, đaoz pongz 30 puôn. Lùi xin bez 1 tìu đia pẹ, quangz pongz 5 – 7 puôn lẩu tuz thzống thzàm nhủng piàng piêuz. Đảng vuaz ừu miền Thanh Phán nhây tzòng tzuz mài 2 màu xiz kếu pẹ, ưz quânz ỳ tzản hả mài thim thzàm màu hangz chiaz, menh,. Tỏ Chíu Thị Hải pun hiuz, ừu miền Thanh Phán nhây tzòng tzuz pun puột múa tỏi nhây ziềm lám vuồn hoá:

“Coz nhủng piàng piêuz tuz thzống can ừu miền nhây ziềm lám. Ziệt nhủng piàng piêuz càn mài ziệt tìu câuz, lẩu bez coz tìu điáng, nọ. Ziết bez ừu miền Thanh Phán nhây nhây mủa, kềnh khâuz tzấu. Zia hả mảng puột 1 làn nghẹ nhiền tzấu 1 nom mủa khziếm tziàng há lùng, lái nải nayz nom mủa can nhiếu miền ừu miền tziàng sấy”.

Tỏ Chíu Thị Huệ pun hiuz, lái khziếm tziàng hổ thamz liều thzống thzống, lái nải ỳ tzản mayz nảng mài miền hiuz, ziết bez coz làn xịa ton:

“Tồng mài miền lún mayz hiuz thzống thzống. Ỳ tzản thzàm làn miền mayz hộ lái nải mayz hiuz. Zia hiuz thzống thzống hít tuz 12 – 13 hiáng hiàng chêz, hayz nhủng mayz hiuz bez hểu ma búa. Zia nhây xiaz tộ lớp 8, zia mayz cành mài tziàng hổ záo”.

Yên Than xía nhây pùng húng bez tzangz chiênz coz phính miền nhây ziềm lám vuồn hoá liều tzấu ziều diảo, chính quyền xía lẩu kếu múa tỏi tzangz chiênz tìu công thzống thzống. Ông Phạm Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng miền màn Yên Than xía pun hiuz:

“Zia bua mài 2 câu lạc bộ tzangz chiênz coz phính miền nhây vuồn hoá, ziêm nải plaiz pến 1 câu lạc bộ vuồn hoá, tzangz chiênz ừu miền Thanh Phán nhây vuồn hoá ziềm lám, câu lạc bộ ừu miền Thanh Y. Coz hoi vủi dờ hấy bez tzùn thông, tzùn búa tỏ día nhiếu miền tzuz bua phính miền nhây tzòng tzuz...”.

Tìu xỉ liệp tziàng Câu lạc bộ vuồn hoá, tzangz chiênz ừu miền Thanh Phán nhây vuồn hoá thính tỏ día càn hiuz tzangz chiênz bua phính miền nhây tìu công thzống thzống./.

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC