Lầy tzình phát sinh ừu miền vả thứ 5 hoi 6/6/2024
Thứ năm, 14:31, 06/06/2024 VOVTB VOVTB
VOVTB

Ló chaoz tzấu quảng cờ này pháp ziêm láng tẩy xieng

Thấy liệp láng tẩy xieng ziêm Yên Bình guyển, hangz congz đảng nảy, tiêu chí tzỏn nhàn tzìn kếu tzấu coz cồng tềnh hạ láng cào tuz cấu tháo tzấu, bez gang tzía nháng 2021-2025, guyển kềnh cấu tháo búa miền màn xiêuz mảng tóng ziêm.

Láy nảy, xỉ tào xiêuz mảng tóng ziêm tuz  tzùn đô quyangz tháo từng cơ quan, đoàn thể kếu tồm tzuống miền màn. Coz tổ dân phổ, láng, huaz chà tình hả  lánh tzấu hương ước, quy ước xiêuz mảng tóng ziêm láng tẩy, thấy liệp sấy tzảng vàn mềnh, thấn chà tình vuồn hoá, phong trào  tzuống miền màn  xiêu dểnh cờ này pháp. Tỏ Ngô Thị Thắm ziêm Phú Thịnh xía, Yên Bình guyển pun hiuz:

“Zia nhây chà tình tồng hangz miền màn zả ói bua nhây chà tình, tóng ziêm tzụ phiếu dểnh, vỉnh tồng tzấu duổi”.

Tấy mô hình pieoz dểnh, vỉnh duổi, tấy hòng điéng tuz tzuống ziêm pièo hên kềnh tuz miền màn cấu lống. Tháo coz xía láng tẩy xieng  ziêm nayz tồng tuz cán bộ kếu miền màn, ziệt làn zịêt tìu công phiếu dểnh tóng ziêm, tzấu duổi chào tầu. Ông Chu Quốc Phòng, Bí thư Chi bộ Lem láng, Phú Thịnh xía, Yên Bình guyển pun hiuz:

“Ziệt há 2 dủn zia bua lẩu phiếu, múa tỏi kềnh hẩu dôngz tzấu. Cán bộ guyển, xía, phìn sanh  kếu phiếu miền màn háy tào tồng guyền hâyz”.

Tzấu tóng puaz cờ này pháp ziêm Vĩnh Kiên xía, tuz Yên Bình guyển puaz cờ này pháp 2 há nayz, công suất 1 nom tzièng hổ puaz tuz 1 thin chàn cờ này pháp. Ỳ tzản 1 hoi nayz nom lò puaz tuz 6 thin chàn cờ này pháp. Liều lò puaz máy tzấu xiếu, máy tzuối bez  lò tuz tzấu khốt pun xiếu thuất. Ông Nguyễn Duy Tiệp, cán bộ Ban cunz xiêuz dự án Yên Bình guyển, Yên Bái xanhz pun hiuz:

“ Ỳ tzản cờ này pháp tò tháo lò puaz ziêm Vĩnh Kiên xía dênhz bez chà tình nhây cờ này pháp. Cờ này pháp hít tò tháo bez tzụ càn kênz háy nhủng nai nhựa càn xiêu, cờ này pháp bez puaz”.

Ói cờ này pháp puaz tuz, bez coz chà tình nhây cờ này pháp càn tzụ an goi. Láy nảy coz nom tẩy pung mày dự án hả tzùn búa miền màn từng nhủng cờ này pháp càn xiêu, háy nhủng cờ này pháp ngảnh, nhựa phàn tzấu lổng tuz; lay thói quảng bez tzấu puốn hữu cơ kếu điéng cờ náy ngảnh, chà xỉ điện tử, nai thuỷ tinh…cú Phạm Thị Phương, Đồng Tâm láng, Vĩnh Kiên xía pun hiuz:

“Xiêu cờ này pháp bez zia bua càn pun goi từng nhủng cờ này pháp, coz nhủng lay đòi huz tò ốp tzấu puốn an lai, an điéng. Náy tìu kềnh lống, máy tzuối, tày nhể bez mát khziếm nhàn mái puốn. An lay kềnh lống”.

Can phún tuz nháng 2023 ziệt hoi Yên Bái xanhz mày 480 tấn cờ này pháp, 1 nháng 178 thin tấn. Kếu 20 cơ sở tzấu quảng cờ này pháp bez puổn thamz  tuz xiêu, puốp quảng. Náy tìu kềnh tuz tẩy pung tzấu lống, ziêm nảy mày Yên Bình guyển, phiếu dểnh tóng ziêm, xiêuz mảng miền màn nhây khzạ lê./.

Đinh Tuấn VOVTB – Nghiệp dịch

 

Tzuống qua ziêm pliào màng thính cành tzuống miền mài thim nhuồn xiêu

Chà tình tỏ Đàm Thị Thảo ziêm Bản Hoàng láng, Trường Hà xía, Hà Quảng guyển, Cao Bằng xanhz bez ziệt ziêm tấy coz huaz tuz hẩu lợi ziêm dự án tzấu pliào màng liều tzuống coz nhủng qua. Kếu quýa đảng 100 tzỉu nhàn mài tziáng, pliào kuaz pong thính 150 tzỉu nhàn, chà tình tỏ  púng nhàn mái chà sỉ liều tzấu mô hình tzuống qua ziêm pliào hez. Tỏ Đàm Thị Thảo pun hiuz: Mô hình quangz 1 thzin thziz, lổng công nghệ càn tố vuôm, kếu 2 thzin tzùng qua. Ziêm hít tzuống puột qua pháo lống, thuất piàng zuồn kếu qua hô:

“Tzuống qua ziêm pliào màng bez hayz thóng bua tzuống nải thóng nhây qua. 1 hiáng tzuống 3 canh, tzoz thzuất nhàn lổng đảng bez tzỏn tuz quýa đảng 200 tzỉu nhàn”.

Chaoz tzuống qua ziêm pliào hez kếu công nghệ càn tố vuôm thính cành tzuống mayz tzụ tziểu pịa thiên nhiên kếu mayz nảng puồng canh pảnh hỏi. Mayz khúng hangz nải, cành tzuống miền anhz mayz tzụ lổng đia xiêuz mảng cành tzuống, puz lống cành tzuống tzuống tài dểng pành on pun miền tzuống kếu miền nhản. Pến piêuz đảng hải ziêm mô hình tẩu khzáng liều miền màn anhz tzíp púng nhàn ây can công nghệ pịa tzấu cành tzuống ziêm tẩy pung. Có Nguyễn Văn Quảng, ziêm Bản Chá láng, Ngọc Đào xía, Hà Quảng guyển, Cao Bằng xanhz pun hiuz:

“Zia nhây chà tình tzuống qua. Quà zang tuz dự án pong thính. Coz thóng tzíp can bez càn mái. Hít tzuống ziêm pliào màng, cán bộ kỹ thuật ziêm dự án tháo búa chaoz tzuống kếu cấu qua. Tzuống 1 hiáng tuz 3 thóng. Hangz congz cấu lống bez mải tuz nhàn tzìn cào thamz tói kếu pẹ nhủng cành tzuống”.

Kếu mô hình nhây pến piêuz tào bỉa, thzàm huaz miền ziêm coz xía khờ lểnh ziêm guyển tháo hộ tzấu can. Ông Đàm Quang Đạo, Chủ tịch Hội cành tzuống miền Ngọc Đào xía, Hà Quảng guyển, Cao Bằng xanhz phún tỉnh: Coz mô hình tzấu cành tzuống ây can công nghệ ziêm tẩy pung hả hiuz tuz hây tzảng khziếm hayz nhủng húa:

“Hiáng 2022, Hà Quảng guyển pong thính Ngọc Đào xía 3 pliào màng can tìu chaoz pliào kuaz pong thính ziệt puổn nhàn. Hiáng đảng hải tzấu bez pliào kuaz pong thính cành tzuống ngim kếu chaoz tzuống cấu. Tziàng hổ tháo, Hội cành tzuống miền anhz tzíp tzùn thông múa tỏi khoi quangz coz mô hình tzuống cành tzuống dẻng, ây can công nghệ, cáp puổn chamz ngỏ zỉa chổm, phì đâuz tzuống thuất húa OCOP”.

Mô hình tzuống qua ziêm pliào màng, ây can công nghệ càn tố vuôm khoi thuất húng xiang pun tzấu cành tzuống ziêm tẩy pung. Nayz tồng bez khzáng liều thính pun cành tzuống miền hộ sành ấy, công nghệ liều tzuống tuz húa dểng, pành on pun miền nhản./.

VOVĐB – Biên dịch

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC