Lầy tzình phát sinh ừu miền vả thứ 6 hoi 7/6/2024
Thứ sáu, 10:16, 07/06/2024 VOVTB VOVTB
VOVTB

Pầu hang nhiếu miền phính miền tzộ ziêm Lai Châu nhây tìu khziếm

Chà tình tỏ Tao Thị Coong, phính miền Lự ziêm Phiêng Chá láng, Nậm Tăm xía, Sìn Hồ guyển, Lai Châu xanhz đảng vuaz bez huaz chổm. Đảng nayz, nhuồn xiêu khúng tziểu pịa tzía liếu lình, đẩy tzuống đụ thóng; hít khziếm nhàn, tỏ bua 2 huôngz tzụ mải thuz, cờ mẹ kếu thzàm dủn danh chá kếu tỏi. Tuz chính quyền tẩy pung kếu coz cấp Hội nhiếu miền pong thính, búa chaoz tzấu hiàng thzun, tỏ kếu gố hả khoi hoang  thim đao liều tzấu mô hình vỉnh zàng zồ. Tháo nayz hít, chà tình tỏ mài vỉnh điáng nhản piêuz quangz quýa đảng 3 thzin thiz, 2 nom zàng biéo quangz 1 thzin thiz kếu đao tzuống lai phấy quối. Tỏ Coong congz:

“Tuz Hội Liên hiệp nhiếu miền tzùn thông duốn tìu xỉ miền chảng miền xiaz tuz phì pành, zia bua 2 huôngz chuổng tzấu cồng pâu hòng hoi, mảng cấu tòn chuôiz tuz mình tộ sâu cáo”.

Tà Ngảo xía, Sìn Hồ guyển mài 13 láng, puổn thamz bez pẹ mìu miền kếu ừu miền. Lái ziềm lám lố, đảng vuaz nhiếu miền khúng tzấu cồng pâu ziêm pliaoz, mayz nảng tuz cấu tháo. Ưz quânz lái tuz coz cấp chính quyền, coz tổ chức đoàn thể, ziết bez Hội nhiếu miền tzùn pháp lấy, lái nải tỏ día hả màn mản coiz thiuz hiêuz hamz. Ông Vừ A Páo, láng tziêuz, tzông pùng phính Vừ ziêm Thà Giằng Chải láng, Tà Ngảo xía, Sìn Hồ guyển pun hiuz:

“Ziêm hít zia tzấu tzông pùng tháo nayz hít, zia nhây láng mài 127 huaz, ói tháo 800 làn miền, miền chảng miền xiaz tuz phì pành, mayz mài miền chảng boz miền xiaz”.

Ỳ tzản Sìn Hồ guyển, Lai Châu xanhz mài quýa đảng 180 chi hội nhiếu miền, quýa đảng 16 thzin hội viên, ziêm nải quýa đảng 95% bez phính miền tzộ. Cú Lâm Bích Hiến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp nhiếu miền guyển pun hiuz: liều tỏ día hòng bỉa coiz thiuz hiêuz hamz, càn mình pháo, tzía hiáng quýa, coz cấp hội nhiếu miền ziêm tẩy pung hả tzùn thông, tzấu lống Luật phì pành miền chảng miền xiaz:

“Hội Liên hiệp nhiếu miền Sìn Hồ guyển hả tzấu thzàm tìu xỉ thzấn hênz phì pành miền chảng miền xiaz. Zia bua hả tzùn thông, záo tzùn pầu hàng hiều tzòi phì pành miền chảng miền xiaz pun cán bộ, hội viên nhiếu miền kếu miền màn ziêm tẩy tào”.

Tồng can cú Lâm Bích Hiến, tuz tồm tzuống, ziêm nải mài tỏ día coiz thiuz hiêuz hamz, hiuz thzinh duốn phì pành miền chảng miền xiaz, lái nải ziêm tẩy tào cunz hoi cunz mài thzàm mô hình chà tình chom pêuz, phì pành, hồng phuz, mô hình chi hội, tổ nhiếu miền, hội viên mài gố, tòn chuôiz mayz pút zàng in inz kếu mayz pám tzụ pháp lấy. Ziêm thzàm láng tẩy hang, nhiếu miền bez quàn miền khziếm ziêm hít thzấy liệp láng tẩy, mình con phát hiáng hiàng thzun, chamz ngỏ zỉa chổm, cáp puổn thzấy liệp tẩy pung cunz hoi cunz phát hiáng./.

Khắc Kiên VOVTB – Biên dịch

 

Ea Kar tẩy pung zói hít tzấu tzính sâu pong thính miền chổm ziêm Đắc Lăk

Piên kuaz tháo xièng pieoz, tỏ H’Bion Buôn Yă nhây chà tình ziêm Ea Sar láng, Ea Sar xía guyền hâyz pun hiuz: 13 nháng quýa, chà tình 4 làn miền chuổng ziêm nom pièo ton phái khungz 20 thiz, kềnh máy biển. Ói mày pieoz quyangz ziêm ưz quânz máy cành tzấu tuz, vuổi xê chổm khzâuz. Hiuz tuz pièo kuaz pong thính nhàn tzấu pieoz, tỏ bua y mluôngz đuông mình tzấu piết bez hả duốn thính plếu xi măng tzấu pieoz. Ỳ tzản pieoz hả tzấu tziéng pịa ziêm.

“Tuz pièo kuaz pong thính zia bua y mluôngz cào on nhiếu tzấu nhản, òn tỉnh sấy tzảng”.

Tồng guyền hâyz tzấu tuz xièng pieoz gang 13 nháng ziêm pièo tạm, tỏ H’Mah Mlô nhây chà tình ziêm láng 6, Ea Sar  xía, Ea Kar guyển pun hiuz: tỏ bua y mluôngz mình tzấu piết quỳa nháng, máy cáo nhàn tzìn lổng kếu pun 2 tào cù ngoá tộ sâu, láy nảy máy cành hắm tháo tzấu tuz pieoz lống ziêm. Ỳ tzản tuz pièo kuaz pun 44 tzỉu nhàn kếu 40 tzỉu nhàn caz Ngân hàng CSXH nhây bez chà tình tzấu tuz xièng pieoz ziêm.

“Đảng nayz chà tình ziêm đièng pieoz bièo lổ ngạt vải líu, tùi buỷng bez buỷng plúi, máy hiuz tzâuz hangz háy tuz. Gang hít tuz chính quyền pong thính  tzấu pieoz bez chà tình mày tóng ziêm cào lống, bua cào tzụ thuất nhiếu tzấu nhản , pun tòn chuôiz tộ sâu zòi”.

Tzấu Dự án 1, pièo kuaz nhây lầy tzình 1719, nháng 2023 Ea Sar xía tzấu tuz 36 nom pieoz pun miền chổm bez phính miền tzộ. Tháo nayz hít miền màn hả pịa ziêm. Ông Văn Đình Thìn, Chủ tịch UBMM Ea Sar xía pun hiuz:

“Tzấu lầy tzình pun đao ziêm miền chổm can Dự án 1 bez xía tồng loz hiuz. Ỳ tzản xía máy mày đào thâuz, láy nảy tzụ quy hoạch pun miền màn ziêm cáp líu mái đao”.

Dự án 1 ziêm lầy tzình 1719, Đắc Lăk xanhz tuz playz 91 tỷ nhàn tzấu dự án pun đao ziêm, đao tzấu nhản kếu vuôm lổng pun coz huaz miền chổm phính miền tzộ. Ziêm nảy, Ea Kar  bez tẩy pung tzấu tzấy can sành ấy, 150 huaz  hả mày piéo ziêm lống, 629 huaz tuz lổng vuôm dểnh. Pong thính đao ziêm, đao tzấu nhản tồng đuông tuz guyển tzấu canz, phì đâuz tzấu tziéng ỳ nháng. Ông Nguyễn Đăng Kai, Phó trưởng Phòng Dân tộc Ea Kar guyển pun hiuz:

“Đảng hít tzấu bez zia bua họp tồng ziết tzấu hangz háy tzấy can sành ấy playz, háy làn cán bộ tuz playz tzấu háy tìu xỉ bez tzụ tzấu tzấy quầy tỉnh”.

Tuz chính quyền tẩy pung kếu coz cơ quan chức năng chuổng tzấu, hòng pez huaz miền chổm, ói làm chổm bez phính miền tzộ ziêm Ea Kar guyển, Đắc Lăk xanhz mày pieoz ziêm lống, thính tẩy pung canz tzấu tziéng lầy tzình chamz ngỏ gzỉa chổm./.

TTTN - Nghiệp dịch

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC