Lầy tzình phát sinh ừu miền vả thứ 7 hoi 8/6/2024
Thứ bảy, 18:04, 08/06/2024 VOVTB VOVTB
VOVTB

Pẹ mìu miền ziêm Cao Bằng xanhz nhây tzòng tzuz

Ói tzấu tuz ziểm miền xiaz nhây tzòng tzuz kềnh khziếm công. Cú Dương Thị Noọng ziêm Ka Liệng láng, Thuỵ Hùng xía, Thạch An guyển, Cao Bằng xanhz pun hiuz: Ói tzấu tuz ziểm nhiếu miền nhây chùn lui bez tzụ 3-4 há lùng, hangz xiết súi, đát đia, nhủm đia, thống thống…

“Ói tzấu tuz ziềm chùn máy hẩy, đảng nayz tzụ đát đai, ỳ tzản bez bua mái đia luốn lùn. Ỳ tzản mày máy lùn bez líu 10 hoi tuz ziểm, ói xiếp tồng máy tuz, khúng tấy lui kếu chùn hả tzấu líu 4 hoi nhạ”.

Pẹ mìu miền nhây tzòng tzuz mày khăn, lui, chùn, lùi sin…. Lui lẩu nhủm gzàm, lổng 3 hếnh đia cáp tày. Lui đaoz tháo sai lùi sin, hít tzuz lui an thuất cờ nhải mánh, lui ưz mày kháo, sai lùi sin máy pun lùi chang goi thuất. Cú Dương Thị Noọng ziêm Ka Liệng láng, Thuỵ Hùng xía, Thạch An  guyển, Cao Bằng xanhz pun hiuz:

“Đảng nayz hít mình tzấu buống  bez làn xịa ton pẹ mìu càn tzụ tzấu tuz 3 ziểm chùn. Ỳ tzản hít tzấu xình cha, khoi vủi, mình họp, cù ngoà phun mình tộ sâu…bez xính tzuz, nảy hít xính tháo zia mái”.

Pẹ mìu miền nhây thống máy thamz, lẩu thống pháp tzọp tỏi. Can ông Hà Văn Thiện, láng tziêuz Ka Liệng, Thuỵ Hùng xía, Thạch An guyển, Cao Bằng xanhz pun hiuz:

“Tzía nháng nayz miền màn cào hiuz tzangz chiênz bua nhây ziềm lắm, tzấu xình cha, khoi vủi múa tỏi zả tzuz bua nhây tzòng tzuz”.

Ỳ tzản hoi khúng mày làn paz miền miền hày lùn, hày thống pẹ mìu miền nhây chùn. Hòng hoi miền màn khúng tzuz chàn tzây lui hấu, tháo hít khoi vủi, tzấu xình cha bez xính tzuz bua nhây chùn lui. Ông Đinh Văn Hữu, Chủ tịch UBMM Thuỵ Hùng xía, Thạch An guyển, Cao Bằng xanhz ói:

“Ói tzangz chiênz pẹ mìu miền nhây tzòng tzuz, bez coz cấp chính quyền ziêm guyển tháo xanhz, TW cào tzụ cấu lống, anhz tzíp mày tzính sâu pong thính phàn khoi nháng háy nhây vủi, tzangz chiênz pẹ mìu miền ziêm Thuỵ Hùng xía nhây ziềm lắm”.

Hòng nháng, ngành vuồn hoá khoi vủi hoi vuồn hoá-thể thao coz phính miền kếu sành ấy tzangz chiênz coz phính miền nhây ziềm lắm. Ưz quânz ói tzấu tuz lống vuổn tzụ mày chaoz tzấu đỏ đàng pong thính miền màn phàn khoi nháng háy nhây vủi, tzangz chiênz ziềm lắm, ziêm nảy mày tzòng tzuz./.

TTĐB – Nghiệp dịch

 

Mù Cang Chải thóng lài pà lình

Gang 3 há mayz tzuống hayz nhủng, có Thào A Cớ, ziêm Lìm Mông láng, Cao Phạ xía , Mù Cang Chải guyên hả lài lình, púng vuôm duấn chà tình nhây coz liếu lình tạp thây, tzong bển đảng pun canh tzuống blièo seng.

“Ỳ nhnáng xiểu vuổi lùng tùi bluỷnh khzăm, lài pà, tzuống tuz blìeo; đảng nhnáng lùng tùi bluỷnh tzộ lái nải mayz cáo vuôm tố”.

Thóng lài pà lình lẩu bez ziêm hử há hà tào tháo 6 há hà tào. Hít lùng tùi bluỷnh, múa tỏi phính pẹ mìu miền penh vuôm ziêm cờ ngải chề hang zỉa lình. Vuôm tháo cóm coz liếu lình, mảng laz xì duổi. Có Giàng A Dê, ziêm La Pán Tần xía mayz cờ día khâuz hít tháo coz liếu lình tạp thây ziêm guyển, kháp pháng lìnhtạp thây ziêm guyển, tzùn ziêm fanpage, kếu chaoz tzùn thông nayz bez mài khzàm làn khé hả ló tháo chà tình có nhây homestay.

“Nayz thóng lùng tùi bluỷnh khzăm, vuôm tzụ khzăm khzính ưu tuz khzé ziều mảng”.

Ông Silvio, Italia miền, tài ziết dủn tháo kếu Mù Cang Chải, pịa thóng tzấu lình blièo hả laz xì ói. Ông bua y mhuôngz tồng hả lài pà lình sấy hnăng miền màn ziêm tẩy pung, liều caò hiuz duấn miền màn tẩy pung nhây công tzấu - di tích kuaz cha Việt Nam.

Băng: “Zia laz xì ói nayz nom tẩy pung, ziết bez lùng đom diêuz laz xì duổi. Chuổng ziêm kếu múa tỏi miền màn bez kềnh guyền hnâyz”.

Tỏ Vàng Thị Lỳ, tziêuz Homestay Hello Mù Cang Chải pun hiuz:

 “Zia puột y tìu khzé ziều mảng ói hải ải bez lổng muồi dinh timz  chùn kếu tzấu lình đẩy, khziếp blìeo. Khzé congz khzé kềnh ói tháo Việt Nam”

Tháo Mù Cang Chải pịa thóng lài pà lình, cờ hên tuz mảng coz liếu lình tạp thây, khzé ziều mảng anhz tháo tham quan, chía Khau Phạ, nom tóng khéz ziều mảng mảng puột lỉu Mù Cang Chải. Cú Lương Thị Xuyến, Phó chủ tịch Ủy ban miền màn Mù Cang Chải guyển pun hiuz: Tziểu pịa coz nom khzáng mài ziêm tẩy pung, guyển hả tzấu khzàm tìu chaoz liều khzé ziều mảng cào miển nhniêuz hít tháo Mù Cang Chải.

 “ Zia bua tồng phún tỉnh ziều mảng ziêm Mù Cang Chải bez ziệt húng tzấu liều múa tỏi miền màn mài thim nhuồn xiêu, liều phát héng nhnàng khzun. Cờ hên tzấu lình liều mài mhầy làng bez anhz tziểu pịa lình tạp thây tzấu coz dịch vụ ziều mảng”.

Ziêm coz hnoi nayz, ziêm coz tìu chaoz tháo Mù Cang Chải, mayz tan mài khzé ziều mảng ziêm nhủa kếu nhỉa kuaz bez mài hzàm là miền kháp pháng tháo pháng ziêm thóng lài pà lình ziêm guyển tẩy hang nayz./.

                             Đinh Tuấn VOVTB

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC