Tư vấn, thính miền puồng gố boz
Thứ sáu, 16:34, 17/11/2023 TTTB TTTB
Tư vấn, thính miền puồng gố boz

Tư vấn, thính miền puồng gố boz

“Bua chuổng congz duốn pháp lấy nhây quầy tỉnh  tồng hangz sấy tzảng hòng hoi bez bua puột tuz  miền ziêm chà tình boz chá, ngay lềm bua nhây chà tình, puồn xin, hít tộ, hiuz duốn Luật bez tzính bua tồng hả pắm tzụ luật”.

Múa tỏi thiên hắm!  Chà tình miền boz chá máy tan đụ làn miền nhây xỉ tào, đụ kuaz nhây xỉ tào bez tzuống lùng điaz.  Can văn phòng Liên hợp quốc nhây báo cáo duốn zàng in kếu miền pắm tzúi, ziêm tzuống lùng điaz nháng 2020 hả mày 47 thin nhiếu miền kếu cù ngoá xiaz puồng tái tảy. Pongz 47 thin làn miền tảy bez gố boz, hangz nảy cunz 11 puôn tzièng hổ ziêm tzuống lùng điaz anhz mày 1 làn nhiếu miền phai bez cù ngoá puồng tái tảy ziêm nìn bua nhây pieoz. Tồng can Cơ quan liên hiệp quốc nhây phún tuz, miền chảng miền xiaz  phì pành kếu playz quyền pun nhiếu miền (UN Women), ziêm thàm kuaz, tzièng hổ quýa, gồ aoz tỏi boz chá cunz hoi cunz thamz. Khảo sát ziêm 13 kuaz bez gồ aoz tỏi boz chá bez 30-300%.

“Congz hangz nảy bez puột nayz kềnh bez tzuống lùng điaz nhây xỉ tào. Tzính láy nảy lềm liuz coz kuaz nayz hít tzụ  tzùn búa miền màn, tzụ mày Luật bùng tangz boz chá ziêm chà tình”.

Ziêm bua nhây kuaz, can loz hiuz phún búa nháng 2019, mày 31% nhiếu miền tzộ hảy 1 nháng puồng gố boz ziệt dủn. Cunz 3 làn nhiếu miền bez mày 1 làn puồng gố boz, áp puối kếu gố. Mày 90% nhiếu miền gang hít puồng gố boz máy hiuz loz tháo coz nom tóng thính. Khúng mày ói tháo 5% nhiếu miền  tuz công an thính. Cào thamz tói kếu dủn loz hiuz nháng 2012.

Liều gzỉa tzộ nhiếu miền puồng gố boz, Điều 21 Luật phì pành miền chảng miền xiaz, bùng tangz gồ aoz tỏi máy boz chá nháng 2022 quầy tỉnh, háy làn miền mày pháng, mày ghi âm gố boz aoz bez mày quyền cấp pun cơ quan , tổ chức, sành chêz miền mày thẩm quyền thez quýa. Tìu xỉ lổng ghi âm, pháng liều thez quýa bez tuz đăng pháo báo đài, internet tzụ tuz nảy làn miền pun xính tuz tzấu, phai bez làn miền giám hộ, miền thấy mliên can quầy tỉnh.

Luật bùng tangz gồ aoz tỏi boz chá nháng 2022 tồng quầy tỉnh, hít aoz puồng gố boz phai bez hiuz thuất gố boz aoz, miền màn mày quyền cố tzổng, boz boz điện, nhắn tin, chúi sâu búa, phái bez tháo UBMM xía; Cơ quan Công an, Đồn Biên phòng búa;  tháo họ tòng; láng tziêuz, tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận búa; búa miền tzấu con tổ chức chính trị-tziều tình cấp xía; Tổng đài điện thoại kuaz cha bùng tangz boz miền ziêm chà tình.

Tói kếu coz tìu chaoz bùng tangz boz miền ziêm chà tình, pong thính miền puồng boz, Luật bùng tangz boz miền ziêm chà tình nháng 2022 tồng congz thinh ziêm Điều 22 náy Luật. Ziêm nảy, miền boz miền ziêm chà tình bez pắm tzụ pháp lấy. Miền puồng boz tháo trụ sở Công an búa. Coz cấp mày thẩm quyền thuất quyết định máy pun làn miền boz aoz puồng aoz…náy tìu, Thạc sĩ, Luật sư Đỗ Đăng Khoa pun hiuz:

“Pháp lấy mày quầy tỉnh, hanzg congz bua puột làn miền chảng ziêm pièo hên boz ào chuôiz bez mày quyền máy pun nìn boaz ào chuôiz. Tày nhể bez  máy pun gố puồng aoz. Ziêm luật nayz bez mày quầy tỉnh. Hanzg congz gồ aoz tỏi boz chá bez Chủ tịch xía mày quyền thuất quyết định 3 hoi gố mayz tuz puồng aoz”

Tói kếu nhiếu miền puồng gố boz, tẩy pung tzụ loz tóng pun nảy làn nhiếu miền ziêm tạm. Cờ hên nảy làn miền puồng gố boz tồng mày quyển hểu tuz cấu, tzỏ mun; tuz búa hiuz pháp lấy nhây quầy tỉnh liều bùng tangz hít puồng gố boz./.

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC