Tzỏ thiuz, thim chaoz tzấu nhản, phát héng mô hình zỉa chổm ziêm 1/6/2023
Thứ sáu, 16:12, 10/11/2023 TTTB TTTB
Tzỏ thiuz, thim chaoz tzấu nhản, phát héng mô hình zỉa chổm ziêm 1/6/2023

Tzỏ thiuz, thim chaoz tzấu nhản, phát héng mô hình zỉa chổm ziêm 1/6/2023

          Giọng 1: Thông tư búa tzấu tấy paz nghìn nhiểu phát héng nhnàng khzun zỉa chổm kếu pong thính miền mình tzấu công ziêm nhỉa kuaz can hợp đồng lọ tzụ lầy tzình sành ấy kuaz cha zỉa chổm lống vuốn pẩu tào 2021-2025 can Thủ tướng Chính phâuz nhây Quyết định số 90/QĐ-TTg hnoi 18/1/2022 (hểu tzấu Quyết định số 90/QĐ-TTg) kếu y nghìn nhiểu gang:

          Giọng 2: Tài ziết, tzấu khzàm sành ấy, phát héng mô hình zỉa chổm hểu tzấu (Dự án 2) can cuồi tỉnh ziêm khoản 2 Mục III Lầy tzình lềm: pong thính phát héng tzấu nhản  cuồi tỉnh ziêm coz khoản 9,10,11,12 kếu 13 Điều 3 Chương I, coz điều 21, 22,23 kếu 24 Chương V can Chính phâuz nhây Nghị định số 27/2022/NĐ-CP hnoi 19/4/2022 cơ chế cunz xiêuz, tzấu coz lầy tzình sành ấy kuaz cha.

          Giọng 1: Tài nhể, pong thính miền mình tzấu công ziêm nhỉa kuaz can hợp đồng (Dự án 2 dự án 4) can cuồi tỉnh ziêm điểm b khoản 4 Mục III ziêm lầy tzình. Ziêm lầy tzình sành ấy kuaz cha zỉa chổm lống vuônz pẩu tào 2021-2025, dự án 2 “khzàm sành ấy tzấu nhản, phát héng mô hình zỉa chổm” húng tháo sành ấy tzấu đỏ đàng.

          Giọng 2: Nải bez: Pong thính  chaoz tzấu nhản, khzấy liệp, phát héng kếu tzấu quanzg coz mô hình, dự án zỉa chổm pong thính phát héng tzấu nhản, tzấu sành ấy, dịch vụ, ziều mảng, tẩu công tzấu,  tzỏn nhàn tzìn, pầu hang sấy tzẳng kếu mình quýa coz tìu hỏi lái lùng tzẳng, pẻnh vuôn pun miền chổm; cáp puẩn tzấu sành ấy phát héng nhnàng khzun, tzangz chiênz coz phính miền nhây vuồn hóa, xiêuz mảng tóng ziêm, tếnh pêz phát héng nhnàng khzun kếu sành ấy zỉa chổm lống vuônz.

          Giọng 1: Tháo nhnáng 2025, dự án 2 “ Tzấu khzàm sành ấy, phát héng mô hình zỉa chổm” pong thính khzấy liệp, tzấu quangz quýa đảng 1.000 mô hình, dự án zỉa chổm.

          Giọng 2: Nghìn nhiểu pong thính khzấy liệp, phát héng, tzấu quangz coz mô hình, dự án zỉa chổm pong thính phát héng tzấu nhản, tzấu sành ấy, dịch vụ, thương mại, ziều mảng, liệp sấy tzấu nhản liều tẩu công tzấu, tzấu nhản lống vuônz,  thính huaz chổm, tzỏn nhàn tzìn huaz ói làm chổm, huaz khzố plét chổm, huaz miền tzèng ziêm guyển chổm; tập huấn tzùn khoa học kỹ thuật, công nghệ; gziáo công tzấu, tẩu công tzấu; pong thính cành tzuống zeng, tào xanh puânz, chà sỉ, plièo xưởng tẩu khzáng tzấu nhản; tếnh pêz mái mải, lìn kít phát héng tzấu nhản, phát héng công tzấu xiêuz, tzấy pến, mải cành tzuống húa kếu coz huaz chổm, huaz ói làm chổm, huaz khzố plét chổm, tồm tzuống kếu hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức, sành chêz penh tháo kếu coz nghìn nhiểu khờ lểnh can pháp lẩy nhây cuồi tỉnh; mô hình zỉa chổm kếu kuaz bùng, òn nềnh…

          Giọng 1: Paz lìn nhàn tzìn tzấu dự án nayz bez 10.550 tỷ nhàn. Tzèng hổ tzấu ziệt dự án khzăm hải bez 3 nhnáng./.

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC