THẮN FẠT PỬA AU CĂN XẰNG ĐO PI VẠ NHẰNG PỀN PỈ NOỌNG XĂN XÍCH
Thứ hai, 08:00, 08/01/2024 VOV2 VOV2
Fiểc au căn xằng đo pi vạ au căn nhằng pền pỉ noọng xăn xích lẻ bại dưởng lóa vận nhằng hăn mì, ết lẻ dú búng dân tộc nọi cần cúa nặm mường lầu. Nẩy nắm tan lẻ fiểc hết xá pháp luật, tẻo nhằng fèn thâng bại tua đếch slinh mà nắm đảy quai pèng.
 

 

Luật sư Trần Xuân Tiền, cần hết cốc Văn phòng Luật sư Đồng đội hẩư chắc, rèo thắn mai dú tiểm a khoản tải 1 Điều tải 8 cúa Luật au căn, cần đo pi sle au căn lẻ pỏ chài đo tứ 20 pi tò khửn, nhằng mẻ nhình lẻ đo tứ 18 pi tò khửn. Nèm tỉ, pạng nâng xằng đo pi lẻ pền hết xá pháp luật.

Ngòi mà fiểc au căn xằng đo pi hết xá nắc lụ nẩư pền rừ lẻ mì bảt mẻn phạt chèn lụ mẻn phạt nẳng lườn xăng. Nèm tỉ, cần tầư au phua au mjề hẩư cần xằng đo pi lẻ mẻn phạt chèn tứ triệu nâng thâng 3 triệu mưn nèm khoản tải 1 Điều 58 Nghị định 82 pi 2020 cúa Chính phủ.

Hạy cạ slổng vạ căn tồng phua mjề xáu cần xằng đo pi au căn mái cạ đạ mì pày hết xá lẻ mẻn phạt chèn tứ 3 triệu mưn thâng 5 triệu mưn rèo khoản tải 2 Điều 58 cúa Nghị định nẩy.

Pạng xảng tỉ, cần hẩư cần đai au căn xằng đo pi mẻn phạt nẳng lườn xăng rèo Điều 183 Bộ luật hình sự hạy cạ hẩư cần au phua au mjề xằng đo pi mái cạ đạ mẻn phạt chèn lẻ mẻn phạt chèn nắc them tứ 10 triệu mưn thâng 30 triệu mưn lụ phạt nắm lèo nẳng lườn xăng thâng 2 pi.

Au căn nhằng pền pỉ noọng xăn xích lẻ fiểc mẻn cẩm chang fiểc au căn. Nhoòng pện fiểc au căn lụ kin dú vạ căn tồng phua mjề chang bại cần nhằng pền pỉ noọng vạ căn lụ nhằng pỉ noọng căn chang slam tởi lẻ mì bảt mẻn phạt chèn tứ 10 triệu mưn thâng 20 triệu mưn rèo tiểm a khoản tải 2 Điều 59 Nghị định 82 pi 2020 cúa Chính phủ.

Hạy cạ chắc rọ cần hết xá hết lóa thâng cần nhằng pền pỉ noọng tồng cạ pỉ noọng tồng tạp, tó pá táng mé lụ tó mé táng pá lẻ mẻn phạt mừa tội hết lóa rèo Điều 184 Bộ luật hình sự cà này. Nèm tỉ, cần hết xá mì bảt nhằng mẻn phạt nẳng lườn xăng tứ pi nâng thâng 5 pi./.

VOV2

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC