NẲNG LƯỜN XĂNG NHOÒNG LẨN XẨU CĂN
Thứ hai, 09:15, 06/05/2024 vov2 vov2
Fấn lai bại bài lẩn xẩu căn, tò đá tăn dú mạng xạ hội xày lẻ cốc co cúa loỏng slính, nắm ái căn, nắm hăn ngám slim... hạy cạ nắm ngòi đây, cần lẩn xẩu khửn mạng xạ hội ngải mẻn phạt nắc.

Bại bài lẩn xẩu căn dú mạng xạ hội mì lai cần khảu chồm, chia vai, tò bàn, vằn cảng mì lai. Pện tọ, bại bài au khửn mạng pện tỉ nắm đảy au dú báo lụ bại pạng hết fiểc đạ tiểm ngòi rọ cốc co, khai tha nả lai cần, ết lẻ fiểc puôn khai cúa lai công ty chẩp cà cạng.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Công ty luật Phúc Khánh Hưng páo cạ, hạy cạ nắm ngòi đây, cần lẩn xẩu cần đai dú mạng xạ hội ngải mẻn phạt nắc.

Pháp luật đin mường lầu mì tàng lỏ phạt nắc cần au khửn mạng bại bài tò cảo, phuối chan, khai tha nả cần đai... ngòi mà nẩư lụ nắc sẹ mẻn phạt chèn lụ mẻn nẳng lườn xăng.

Hạy cạ bại bài lẩn xẩu xằng nắc thâng mẻn nẳng lườn xăng pện tọ đạ phuối chan, khai tha nả cần đai sẹ mẻn phạt chèn nèm tiểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định sổ 15/2020/NĐCP vằn 3/2/2020 cúa Chính phủ mai mừa phạt cần hết xá chang bưởng bưu chính, viễn thông, tần sổ vô tuyến điện, công nghệ thông tin vạ giao dịch điện tử. Nèm tỉ, cần lẩn xẩu cần đai sẹ mẻn phạtchèn 7.500.000 đồng. Noỏc mà nhằng xo lội dú tàng mạng vạ tèn bại thắn tốc nắc lầu hết xá.

Hạy cạ poóc xó quyền đảy phuối, quyền đảy hết fiểc fèn thâng cần đai chăn nắc, mì cốc co hết xá đảy mai dú Điều 331 Bộ luật Hình sự mừa tội poóc xó quyền đảy phuối fèn thâng Nhà nước, quyền cúa bại pạng hết fiểc, cúa tứng cần.

Điều 331. Tội poóc xó quyền đảy phuối fèn thâng Nhà nước, quyền cúa bại pạng hết fiểc, cúa tứng cần.

1. Cần tầư poóc xó quyền đảy phuối, đảy fiểt báo, slứn slim, tôn giáo, tự do tò bàn, có hỏm vạ bại quyền tự do dân chủ đai fèn thâng Nhà nước, quyền cúa bại pạng hết fiểc sẹ mẻn fạt cảnh cáo, phạt nắm nẳng lườn xăng tứ 03 pi lụ nẳng lườn xăng tứ 06 bươn thâng 03 pi.

2. Hết xá hộn hạo tỉ dú lẻ mẻn fạt nẳng lườn xăng tứ 02 pi thâng 07 pi

Chang lai fiểc lẩn xẩu căn au khửn mạng xạ hội, lai cần đăng tin nhắn, ngàu cúa cần lầu lẩn xẩu. Pện tọ, nẩy lẻ fiểc đạ hết xá pháp luật, nhoòng bại tin nhắn, ngàu lẻ cúa tứng cần, đảy pháp luật ngòi chực. Hạy cạ fiểc sle lai cần chắc sle khai tha nả, lẩn xẩ ư cần đây sẹ ngòi mà fiểc nẩư lụ nắc mẻn fạt nèm pháp luật./.

 

vov2

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC