CHÉ LÝ THỊ THÙY DƯƠNG AU TÀNG DƯỞNG HẾT KIN THÂNG HẨƯ PỈ NOỌNG DÂN TỘC NỌI CẦN
Thứ hai, 13:38, 15/01/2024 VOV.VN VOV.VN
Slinh mà vạ cải khửn dú hoẹn búng khau phja Võ Nhai (Thái Nguyên), ché Lý Thị Thùy Dương xường slì nẳm hết pền rừ sle chẳn dủng đảy lẹo bại dưởng đây cúa búng đin nẩy sle pang hẩư pỉ noọng mì tàng dưởng hết kin, ết lẻ pỉ noọng dân tộc nọi cần.
 

Ché Lý Thị Thùy Dương, lẻ cần Nùng (Võ Nhai, Thái Nguyên), pửa cón ché đảy pây slon dú trường Đại học Melbourne (Meo-Bơn) (Úc) hăn đảy tảng dưởng tỏn lẳp khéc thâng lỉn liểu dương chồm dú bản cỏn lẻ tàng dưởng hết kin mấư dú bại búng mì khau pù đây mjảc vạ mì lai mòn đây pjòi cúa pỉ noọng bại dân tộc nọi cần. Tứ nẳm slưởng nẩy, ché Dương đạ cáp xáu pỉ noọng hết fiểc xày hết dự án “Lồng lèng hết kin mắn chắn tứ tàng dưởng tỏn lẳp khéc thâng lỉn liểu dương chồm dú hoẹn Võ Nhai, slảnh Thái Nguyên”, quá fiểc dủng tàng mạng sle cạ hẩư lai cần chắc vạ có pền bại tàng tỏn lẳp khéc thâng dương chồm chăn mấư. Sinh mà vạ cải khửn dú hoẹn Võ Nhai, ché Dương chắc đảy rọ bại mòn khỏ cúa pỉ noọng dú búng khau phja nẩy, ết lẻ pỉ noọng dân tộc nọi cần chám thâng 70% sổ cần chang tằng hoẹn. Nẳm slưởng hết pền rừ sle pang chỏi pỉ noọng đạ hết hẩư ché slưởng hòi mà Việt Nam lăng slì nâng pây slon vạ hết kin dú bưởng nặm mường Úc.

Dú Úc, ché Dương đảy chập vạ phuối toẹn xáu pỉ noọng dú bưởng tỉ, tứ tỉ ché chắc đảy pậu hết pền rừ sle mì lai khéc thâng dương chồm lỉn liểu vạ hết pền rừ sle tàng dưởng hết kin tứ tỏn lẳp khéc thâng lỉn liểu dương chồm dú bản cỏn đảy mắn chắn. Lăng tỉ ché đạ lồng slim “Hết fiểc cải tứ bại fiểc eng nhất”, pi 2022, ché xày xáu bại pỉ noọng xày hết fiểc dú bưởng tỉ hết chỉa chiềng khửn vạ đảy ết slim pang chỏi tứ fấn chèn pang chỏi bại sinh viên pửa cón pây slon dú nặm mường Australia quá Chương trình pang chỏi hẩư cần hết fiểc cúa nặm mường Australia-Việt Nam (Aus4Skills) sle xa thắp vạ có pền tàng hết kin tỏn lẳp khéc thâng dương chồm dú hoẹn Võ Nhai. Nẩy lẻ tàng dưởng cáp căn hết kin chang 10 pi chựa Việt Nam vạ Australia, xáu fấn chèn pang chỏi lẻ 86 triệu 4 pác đô la Australia, sle pang chỏi Việt Nam hết kin đảy đây. 

Rèo ché Lý Thị Thùy Dương, Võ Nhai đảy bân fạ păn hẩư lẻ tỉ mì khau phja đây mjảc mì thoong nặm kheo slâư. Tỉnh thâng pi 2019, tỏn lẳp khéc thâng dương chồm vận lẻ tàng hết kin máo hù đây cúa tỉ fuông nẩy. Mái pện, lăng slì pỉnh lả Covid-19 pải pét hết hẩư tàng hết kin nẩy tặng tẻo. Fiểc xằng chắc tẳng có tàng dưởng hết kin nẩy quá tàng mạng cụng hết hẩư hoẹn chập lai dưởng khỏ chang fiểc có pền tàng dưởng mấư hẩư tỏn lẳp khéc thâng dương chồm dú bản cỏn.

 Chang slì tỉ, hỏm cúa ché Dương đạ có hết bại fấn fiểc tứ bươn 6/2022. Tốc đú lẻ có bại pan họp tâu bại tỉ hết fiểc cúa tỉ fuông xáu nặm mường, xáu bại slấy cúa Việt Nam vạ tằng tẩư fạ sle phuối mừa fiểc au tàng mạng khảu tẳng có tàng dưởng tỏn lẳp khéc thâng dương chồm dú bản cỏn, quá bại tàng dưởng lai búng đạ hết đảy đây. Lăng tỉ, có pền tàng mạng nâng sle pỉ noọng dú tỉ fuông ngải phuối toẹn đảy xáu bại pạng cáp căn hết kin lụ bại khéc.

Ché Dương hẩư chắc: “Lai cần nghị cạ tàng dưởng tỏn lẳp khéc thâng lỉn liểu dương chồm dú bản cỏn tan lẻ fiểc hết pố khảu sle mì them ngần chèn xằng đảy hết đây sle pền tàng hết kin cốc. Boong khỏi đạ phuối mừa bại tàng dưởng hết kin quá mạng, tứ bại fiểc eng, fiểc ngải hết đảy hết nèm. Tỉ lẻ céch dủng mạng Facebook, kéc dủng fanpage đảy đây, cáp xáu KOL, chụp ngàu, hết pền video... Nỏoc mà, nhằng có bại pày pây thâng bại bản dân tộc nọi cần đai sle pỉ noọng chắc đảy kéc hết tàng dưởng tỏn lẳp khéc thâng dương chồm cúa bản dú lai tỉ fuông.

Dự án nẩy đảy hết chang pi nâng vạ hết pjọm khảu bươn 1/2023. Lăng pửa dự án đảy hết pjọm, ché Dương xày xáu pỉ noọng chang hỏm vận nhằng pang hẩư  pỉ noọng chăn lai./.

VOV.VN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC