CẦN TỐC ĐÚ CHAY CO MÁC CHÍ VÀNH KHUYÊN DÚ VĂN QUAN
CẦN TỐC ĐÚ CHAY CO MÁC CHÍ VÀNH KHUYÊN DÚ VĂN QUAN

Có Hứa Viết Ngân, pi nẩy 31 pi, dú bản Khun Pầu, xạ Điềm He, hoẹn Văn Quan, slảnh Lạng Sơn lẻ cần tốc đú au co mác chí vành khuyên mà chay dú búng đin Văn Quan vạ có pền tàng hết kin nâng chăn đây dú đin tỉ cúa lầu.

CẦN TỐC ĐÚ CHAY CO MÁC CHÍ VÀNH KHUYÊN DÚ VĂN QUAN

CẦN TỐC ĐÚ CHAY CO MÁC CHÍ VÀNH KHUYÊN DÚ VĂN QUAN

Có Hứa Viết Ngân, pi nẩy 31 pi, dú bản Khun Pầu, xạ Điềm He, hoẹn Văn Quan, slảnh Lạng Sơn lẻ cần tốc đú au co mác chí vành khuyên mà chay dú búng đin Văn Quan vạ có pền tàng hết kin nâng chăn đây dú đin tỉ cúa lầu.

CẦN TẲNG CÓ TẺO CHIỀNG THEN TÓI TÍNH CÚA PỈ NOỌNG LẦU DÚ ĐIN TỈ MẤƯ ĐẮK NÔNG
CẦN TẲNG CÓ TẺO CHIỀNG THEN TÓI TÍNH CÚA PỈ NOỌNG LẦU DÚ ĐIN TỈ MẤƯ ĐẮK NÔNG

Pỉ noọng slương điếp! Lẻ cần Tày, slinh oóc vạ cải khửn dú búng Đông Khê slảnh Cao Bằng – tỉ mì cằm then heng tính, mái cạ đạ pây có cốc hết kin dú đin tỉ mấư pện tọ lùng Nông Văn Hưu vận nắt điếp cằm then cúa dân tộc lầu. Đạ 75 pi, pện tọ lùng Nông Văn Hưu vận chướng chắp, slon cháo hẩư pỉ noọng tứng cằm then.

CẦN TẲNG CÓ TẺO CHIỀNG THEN TÓI TÍNH CÚA PỈ NOỌNG LẦU DÚ ĐIN TỈ MẤƯ ĐẮK NÔNG

CẦN TẲNG CÓ TẺO CHIỀNG THEN TÓI TÍNH CÚA PỈ NOỌNG LẦU DÚ ĐIN TỈ MẤƯ ĐẮK NÔNG

Pỉ noọng slương điếp! Lẻ cần Tày, slinh oóc vạ cải khửn dú búng Đông Khê slảnh Cao Bằng – tỉ mì cằm then heng tính, mái cạ đạ pây có cốc hết kin dú đin tỉ mấư pện tọ lùng Nông Văn Hưu vận nắt điếp cằm then cúa dân tộc lầu. Đạ 75 pi, pện tọ lùng Nông Văn Hưu vận chướng chắp, slon cháo hẩư pỉ noọng tứng cằm then.

CỰU CHIẾN BINH HẾT CHÀU TỨ CHAY CO KIN MÁC
CỰU CHIẾN BINH HẾT CHÀU TỨ CHAY CO KIN MÁC

Lưởc chay bại thình co mác hạp xáu tôm tỉ, chiết hí cúa tỉ fuông, chài Đinh Văn Quang, dú tổ dân phố tải 5, thị trấn Hòa Thuận (hoẹn Quảng Hòa, slảnh Cao Bằng) đạ mì tàng hết kin nâng chăn đây, hết đảy them ngần chèn vạ tảy nải xéng khửn hết chàu dú tềnh đin tỉ cúa lầu.

CỰU CHIẾN BINH HẾT CHÀU TỨ CHAY CO KIN MÁC

CỰU CHIẾN BINH HẾT CHÀU TỨ CHAY CO KIN MÁC

Lưởc chay bại thình co mác hạp xáu tôm tỉ, chiết hí cúa tỉ fuông, chài Đinh Văn Quang, dú tổ dân phố tải 5, thị trấn Hòa Thuận (hoẹn Quảng Hòa, slảnh Cao Bằng) đạ mì tàng hết kin nâng chăn đây, hết đảy them ngần chèn vạ tảy nải xéng khửn hết chàu dú tềnh đin tỉ cúa lầu.

NNƯT LƯƠNG THIÊM PHÚ: NHẰNG RÈNG LẺ NHẰNG HẾT TÍNH
NNƯT LƯƠNG THIÊM PHÚ: NHẰNG RÈNG LẺ NHẰNG HẾT TÍNH

Cà này dú hoẹn Bình Liêu, slảnh Quảng Ninh mì nọi cần chắc hết ăn tính tẩu. Bại cần hết tính fấn lai lẻ nhoòng nắt điếp cằm then, heng tính, xáu ngầư ngoòng sle vằn cảng mì lai cần chắc thâng tàng then tính cúa cần Tày dú Bình Liêu. Cống Lương Thiêm Phú dú bản Chang Nà, thị trấn Bình Liêu, hoẹn Bình Liêu, slảnh Quảng Ninh lẻ cần nâng pện nẩy.

NNƯT LƯƠNG THIÊM PHÚ: NHẰNG RÈNG LẺ NHẰNG HẾT TÍNH

NNƯT LƯƠNG THIÊM PHÚ: NHẰNG RÈNG LẺ NHẰNG HẾT TÍNH

Cà này dú hoẹn Bình Liêu, slảnh Quảng Ninh mì nọi cần chắc hết ăn tính tẩu. Bại cần hết tính fấn lai lẻ nhoòng nắt điếp cằm then, heng tính, xáu ngầư ngoòng sle vằn cảng mì lai cần chắc thâng tàng then tính cúa cần Tày dú Bình Liêu. Cống Lương Thiêm Phú dú bản Chang Nà, thị trấn Bình Liêu, hoẹn Bình Liêu, slảnh Quảng Ninh lẻ cần nâng pện nẩy.

TỨ SLẤY SLƯ MÔN VĂN PỀN CẦN FIỂT XÉC SLI TÀY
TỨ SLẤY SLƯ MÔN VĂN PỀN CẦN FIỂT XÉC SLI TÀY

Pí Hoàng Thị Yến, lẻ cần Tày, pi nẩy pí đảy 39 pi, hết slấy slư môn Văn dú trường THCS - THPT Nà Phặc, hoẹn Ngân Sơn, slảnh Bắc Kạn. Pạng xảng tỉ pí nhằng lẻ cần nâng fiểt đảy lai toẹn vạ sli, ết lẻ bại bài sli hẩư đếch eng.

TỨ SLẤY SLƯ MÔN VĂN PỀN CẦN FIỂT XÉC SLI TÀY

TỨ SLẤY SLƯ MÔN VĂN PỀN CẦN FIỂT XÉC SLI TÀY

Pí Hoàng Thị Yến, lẻ cần Tày, pi nẩy pí đảy 39 pi, hết slấy slư môn Văn dú trường THCS - THPT Nà Phặc, hoẹn Ngân Sơn, slảnh Bắc Kạn. Pạng xảng tỉ pí nhằng lẻ cần nâng fiểt đảy lai toẹn vạ sli, ết lẻ bại bài sli hẩư đếch eng.

NGHỆ NHÂN NGUYỄN CÔNG HOAN
NGHỆ NHÂN NGUYỄN CÔNG HOAN

Chang chương trình vằn nẩy, boong khỏi sẹ phác thâng pỉ noọng heng chiềng van ún nâng đảy lai pỉ noọng nắt tỉnh . Tỉ lẻ nghệ nhân Nguyễn Công Hoan

NGHỆ NHÂN NGUYỄN CÔNG HOAN

NGHỆ NHÂN NGUYỄN CÔNG HOAN

Chang chương trình vằn nẩy, boong khỏi sẹ phác thâng pỉ noọng heng chiềng van ún nâng đảy lai pỉ noọng nắt tỉnh . Tỉ lẻ nghệ nhân Nguyễn Công Hoan

NGHỆ SỴ BÚNG THÁN CHƯỚNG CHẮP TÀNG THEN CÚA BẢN CỎN
NGHỆ SỴ BÚNG THÁN CHƯỚNG CHẮP TÀNG THEN CÚA BẢN CỎN

Pỉ noọng slương điếp! Chài Đặng Văn Sàu, cán bộ Trung tâm Truyền thông - Văn hóa hoẹn Bình Liêu, slảnh Quảng Ninh đảy pỉ noọng cần Tày chắc thâng mì bại bài then đảy tẳt cằm mấư vạ mjày cằm Tày. Lai bài cúa chài Sàu đạ đảy au pây chiềng dú lai vằn viểc cải cúa tỉ fuông vạ pan chiềng, pan sli chang tằng nặm mường.

NGHỆ SỴ BÚNG THÁN CHƯỚNG CHẮP TÀNG THEN CÚA BẢN CỎN

NGHỆ SỴ BÚNG THÁN CHƯỚNG CHẮP TÀNG THEN CÚA BẢN CỎN

Pỉ noọng slương điếp! Chài Đặng Văn Sàu, cán bộ Trung tâm Truyền thông - Văn hóa hoẹn Bình Liêu, slảnh Quảng Ninh đảy pỉ noọng cần Tày chắc thâng mì bại bài then đảy tẳt cằm mấư vạ mjày cằm Tày. Lai bài cúa chài Sàu đạ đảy au pây chiềng dú lai vằn viểc cải cúa tỉ fuông vạ pan chiềng, pan sli chang tằng nặm mường.

 NHÌNH SLAO TÀY VƯƠNG THỊ THƯƠNG XÁU NGẦƯ SLƯỞNG HẾT HẨƯ ĂN MÁC CHÍ RẨY KHAI TẢY CHÈN
NHÌNH SLAO TÀY VƯƠNG THỊ THƯƠNG XÁU NGẦƯ SLƯỞNG HẾT HẨƯ ĂN MÁC CHÍ RẨY KHAI TẢY CHÈN

Chẳn dủng bại dưởng đây slặn mì cúa tỉ fuông lẻ mì mác chí rẩy, ché Vương Thị Thương, dú thị trấn Na Sầm, hoẹn Văn Lãng, slảnh Lạng Sơn đạ ết slim có cốc hết kin, hết pền tỉ chỉnh piến mác chí rẩy khoen thác lồm nèm tàng dưởng chỉnh piến cúa pạng Nhật Bản. Lăng tềnh pi nâng có hết, thâng cà này, thình mác chí khoen thác lồm cúa ché Thương đạ đảy khai thâng kỉ slảnh, thành phố, hết đảy cặn tầư khai thâng tỉ xáu sổ chèn khai đảy ái thâng tỷ nâng 500 triệu mưn; chảo fiểc hết lầng vạ hưa pỉ noọng chang xạ khai mác đảy ngải, chỏi pỉ noọng ỏn slim đăm chay.

 NHÌNH SLAO TÀY VƯƠNG THỊ THƯƠNG XÁU NGẦƯ SLƯỞNG HẾT HẨƯ ĂN MÁC CHÍ RẨY KHAI TẢY CHÈN

NHÌNH SLAO TÀY VƯƠNG THỊ THƯƠNG XÁU NGẦƯ SLƯỞNG HẾT HẨƯ ĂN MÁC CHÍ RẨY KHAI TẢY CHÈN

Chẳn dủng bại dưởng đây slặn mì cúa tỉ fuông lẻ mì mác chí rẩy, ché Vương Thị Thương, dú thị trấn Na Sầm, hoẹn Văn Lãng, slảnh Lạng Sơn đạ ết slim có cốc hết kin, hết pền tỉ chỉnh piến mác chí rẩy khoen thác lồm nèm tàng dưởng chỉnh piến cúa pạng Nhật Bản. Lăng tềnh pi nâng có hết, thâng cà này, thình mác chí khoen thác lồm cúa ché Thương đạ đảy khai thâng kỉ slảnh, thành phố, hết đảy cặn tầư khai thâng tỉ xáu sổ chèn khai đảy ái thâng tỷ nâng 500 triệu mưn; chảo fiểc hết lầng vạ hưa pỉ noọng chang xạ khai mác đảy ngải, chỏi pỉ noọng ỏn slim đăm chay.

CHÉ CẦN DAO HẾT KIN HÍU TRIỆU THỊ HÀ
CHÉ CẦN DAO HẾT KIN HÍU TRIỆU THỊ HÀ

Tứ slim ki tảy khỏ slon xam bại tàng dưởng hết kin mấư, ché Triệu Thị Hà (36 pi) cần Dao dú bản Tân Hòa, xạ Quang Trọng, hoẹn Thạch An, slảnh Cao Bằng đạ pền boỏng cương hết kin híu dú tỉ fuông. Nắm tan hết chàu hẩư chang lườn, ché Hà xường slì pang chỏi lai pỉ noọng nhình chang xạ hết kin sle xày căn tả khỏ.

CHÉ CẦN DAO HẾT KIN HÍU TRIỆU THỊ HÀ

CHÉ CẦN DAO HẾT KIN HÍU TRIỆU THỊ HÀ

Tứ slim ki tảy khỏ slon xam bại tàng dưởng hết kin mấư, ché Triệu Thị Hà (36 pi) cần Dao dú bản Tân Hòa, xạ Quang Trọng, hoẹn Thạch An, slảnh Cao Bằng đạ pền boỏng cương hết kin híu dú tỉ fuông. Nắm tan hết chàu hẩư chang lườn, ché Hà xường slì pang chỏi lai pỉ noọng nhình chang xạ hết kin sle xày căn tả khỏ.

CẦN MÔNG DÚ VÕ NHAI TỐI MẤƯ CHANG ĐĂM CHAY CHƯỢNG CHẢO
CẦN MÔNG DÚ VÕ NHAI TỐI MẤƯ CHANG ĐĂM CHAY CHƯỢNG CHẢO

Đảy bại pạng hết fiểc pang hưa, chang bại pi xẩư nẩy, pỉ noọng cần Mông dú hoẹn Võ Nhai slảnh Thái Nguyên đạ tối co chay, tua cúa liệng sle mì tàng hết kin tảy chèn.

CẦN MÔNG DÚ VÕ NHAI TỐI MẤƯ CHANG ĐĂM CHAY CHƯỢNG CHẢO

CẦN MÔNG DÚ VÕ NHAI TỐI MẤƯ CHANG ĐĂM CHAY CHƯỢNG CHẢO

Đảy bại pạng hết fiểc pang hưa, chang bại pi xẩư nẩy, pỉ noọng cần Mông dú hoẹn Võ Nhai slảnh Thái Nguyên đạ tối co chay, tua cúa liệng sle mì tàng hết kin tảy chèn.