An ndơ nkhôm cà phê kah Việt Nam năm 2022
Thứ tư, 01:00, 04/05/2022


VOV4.M’nông – Ta nkual ƀon têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak, Mpôl rdâk ƀư rơh rtâm rlong cà phê kah Việt Nam 2022 lĕ ƀư an ndơ nkhôm cà phê Việt Nam an ăp ntŭk kan geh ndơ rlău 80 điểm tĭng gưl điểm cà phê kah lam ntŭr neh. Đah ndơ cà phê Robusta, top 1 mpeh tâm HTX Ea Tân (n’gor Dak Lak), top 2 mpeh tâm công ty TNHH du ntŭk kan Minudo Farm-Cảe (n’gor Dak Lak), top 3 lah ntŭk tăm cà phê Ea Tân (n’gor Dak Lak).

An ndơ nkhôm cà phê kah Việt Nam năm 2022

 

Đah ndơ cà phê Arabica, top 1 mpeh tâm Công ty TNHH du ntŭk kan Minudo Farm-Care (n’gor Dak Lak), top 2 lah công ty cổ phần thương mại đầu tư Dathaco (TP HCM), top 3 lah công ty TNHH Pun Coffee (n’gor Quảng Trị). Aơ lah rơh tal 4 tâm rlong cà phê kah Việt Nam ƀư. Rơh tâm rlong gay ntô̆ n’hao ăp nuĭh tăm cà phê, ndơ cà phê kah n’hanh ntŭk nkra njêng cà phê tâm di kah; nkoch ndơ cà phê rlăi kah Việt Nam tât đah nuĭh dŏng, nuĭh pâr kĭn tâm n’hanh bah dih dak.

 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

Tags:

Viết bình luận