Kruanh dak mâp măt mpôl kon hŏk miền Nam ta nkual neh bah lơ
Thứ tư, 01:00, 04/05/2022


VOV4.M’nông – Nkhêp di nkah gĭt 47 năm nar Dăng têh yan puh (30/4), Kruanh dak Nguyễn Xuân Phúc lĕ mâp măt mpôl kon hŏk miền Nam ta nkual neh bah lơ ta Ngih rƀŭn Thống Nhất (nkual ƀon têh Hồ Chí Minh). Nthoi tay nău way ơm uĕh ang bah ăp rơh kon hŏk miền Nam hăn lor, kon hŏk miền Nam rơh bah kơi lĕ mô rlu nsrôih tiăr nti, dơi Đảng nsing nơm, dơi ƀon lan săch dơn. Âk đồng chí tă ƀư Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng mât ƀư tơm khlay bah ăp n’gâng kan, nău kan ta Trung ương. Lơn lah, ta rơh rgâl mhe lĕ rngôch neh dak, âk “grăp ntil khlay” lĕ mĭn lah săk bah nơm ta mặt trận hun hao wăng sa, ƀư ndrŏng an neh dak. Kruanh dak Nguyễn Xuân Phúc mĭn lah, ăp rơh kon hŏk miền Nam bôl ta moh nău ƀư, ntŭk gŭ an lĕ nău nsing nơm đah Đảng, đah Neh dak, nkah gĭt n’hâm soan bah Đảng, bah Wa Hồ n’hanh djôt tâm nuih n’hâm ăp nău rŏng, nău roh hoach, tâm yô̆ tâm kơl piăng sông ao nsoh bah nuĭh ƀon lan nkual mpeh bah Lơ.

 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

 

Tags:

Viết bình luận