Lịch phát sóng
Giờ phát sóng Tên chương trình Chi tiết
8h30- 20h30 Giao lưu Văn hóa các dân tộc Việt Nam