LIỆNG PẾT XÁY PJÓI KHUỔI KHAI TẢY CHÈN
Thứ bảy, 10:23, 25/05/2024 THU HÀ/BÁO CAO BẰNG THU HÀ/BÁO CAO BẰNG
Xáy slim ki tảy khỏ, đi ngậy đi hết, ché Hoàng Thị Nội, dú bản 3, xạ Chu Trinh (Thành phố Cao Bằng, slảnh Cao Bằng) đạ au pết mà liệng dú roỏng nặm xẩư lườn lầu sle au xáy, tàng dưởng hết kin nẩy đạ pang hẩư lườn ché ăn pi slau mà đảy lai chèn.

Pi 2019, lăng pửa đảy pây slon xam tàng dưởng liệng pết dú lai tỉ đai chang slảnh, ché nội đạ dự pác tua pết mà liệng sle au xáy. Ché Nội hẩư chắc: tàng dưởng liệng pết sle au xáy máo hù ngám hảp xáu lườn lầu nhoòng xáy pết mì lai cần xa dự tọ tẻo nắm mì khai lai, xáy tó đảy chá. Mòn them lẻ dú tó nả lườn ché mì khuổi nặm, chang khuổi mì lai thình cúa sle pết kin, tỉ pjói pết quảng mì mạy dà khăm nhoòng pện chăn ngám hảp sle liệng pết.

Ăn nâư ché pjói pết oóc khuổi pây sle táng xa kin, tằng cẳm mà lẻ hẩư kin them phjắc kheo, bắp, co duốc, slằm khẩu vạ au hoi mà khun lầng. Pjom pện phấu pết cải khoái, nựa tẳc, oóc xáy lầng, xáy hom, nhòn đeng cải vạ ăn xáy nắm chào. Chang slì pết oóc xáy, ché hẩư pết kin bại thình cúa mì đo chất; tọn tẳp lậu pết hẩư slâư sloáng, fun da khả khuẩn vạ tiêm da vắc xin tảng làn pỉnh nèm slắng cạ… 

Hăn khai xáy pết pền chèn, ché Nội tẻo dim chèn pổn tứ Ngân hàng Chính sách xạ hội 50 triệu mưn sle dự pết mà liệng lai them. Cà này, phấu pết cúa lườn ché lai khửn thâng 300 tua, ăn vằn slau mà đảy quạng 200 ăn xáy. Xáy pết cúa lườn ché fấn lai khai hẩư pỉ noọng dú thành phố Cao Bằng, đảy au khảu khai dú bại siêu thị. Xáu chá khai tứ 4.000 - 5.000 xiên mưn ăn nâng, tỉnh thuổn chèn cốc lẻ ăn bươn lườn ché slau mà đảy tứ 10 - 12 triệu mưn chèn choản.

Tàng dưởng liệng pết au xáy cúa lườn ché Nội đạ chẳn dủng đảy bại mòn mì slặn dú tỉ fuông. Nhoòng pện, xạ Chu Trinh đạ pang chỏi tẳng có xáy pết cúa lườn ché pền thình cúa mì heng tiểng dú tỉ fuông. Pi 2023, xáy pết pjói khuổi Chu Trinh cúa lườn chéđạ đảy chỉn pền thình cúa OCOP đo 3 tiểm. 

THU HÀ/BÁO CAO BẰNG

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC