TRỰC SÓNG ĐÀI VẰN XUÂN DÚ TỀNH NHỎT PHJA OẮC
Thứ bảy, 15:37, 17/02/2024 Công Luận Công Luận
Pửa thuổn thảy mọi lườn pây lỉn hội rẳp xuân lẻ dú búng slung 1.931 xích pỉ xáu nả nặm pé hải, bại cán bộ, kỵ thuật viên Trạm phát sóng Phia Oắc, hoẹn Nguyên Bình, slảnh Cao Bằng vận xắc xăn hết fiểc sle foòng heng Đài Cằm phuối Việt Nam đảy bên slung, bân quây... sle slì xuân cảng them đây mjảc.
 

Bại vằn Nèn Chiêng, fạ dên đảng, dú thành phố Cao Bằng nhằng tềnh 10 độ C lẻ dú nhỏt Phia Oắc ngám mì 5 độ C.

4 giờ nâư chạu, dú nhỏt phja moóc hán 4 coóc fạ, pan trực cúa Trạm phát sóng Phia Oắc đạ thả giờ phát sóng vạ hết fiểc thâng tẳm chang cừn. Chài Phan Văn Công, kỵ thuật viên nâng hết fiểc hâng pi dú Trạm, cạ:

“Khỏi trực dú tềnh Phia Oắc nẩy tứ pi 2008 dá. Fiểc trực trạm nẩy đạ đảy Đảng, Nhà nước vạ cần hết cốc Đài păn hẩư, boong khỏi thâng pang hưa, tối căn hết đây fiểc đảy păn, xường slì sle sóng Đài Cằm phuối Việt Nam mì quá cừn vằn."

Trạm phát sóng FM cúa Đài Cằm phuối Việt Nam dú nhỏt Phia Oắc đảy tẳng có pi 2007, dú búng slung 1.931 xích pỉ xáu nả nặm pé hải. Trạm mì 4 cán bộ kỵ thuật tâu sóng kênh VOV1, VOV2, VOV4 cúa Đài Cằm phuối Việt Nam sle pỉ noọng dú slảnh Cao Bằng vạ bại slảnh xẩư xảng tỉnh. Đảy tẳng có dú nhỏt phja slung tải nhỉ cúa Cao Bằng vạ chang Đông tẳng nặm mường Phia Oắc - Phia Đén, tàng khửn Trạm lẻ kéo lính nhoòng pện fiểc cẩn diếu lẻ mì đo cúa dủng ăn vằn công rèng vạ slì giờ. Phja slung, xường slì mì moóc hán, cán bộ Trạm chẩp khỏ sle xường slì tiểm ngòi bại thình máy phjến vái, slửa khóa thác hạng 7 vằn vận nhằng dấu rằm. Chài Phan Văn Công hẩư chắc them:

"Nặm kin lẻ téng nặm phân, phân lai lẻ au khảu pé to. Nhằng slì lẹng nẩy, kỷ pỉ noọng pây au nặm quây 2 cái hin, au khảu can thò mà. Chiết hí khên khoỏng, dú nẩy slì dên xường slì mì nây toỏng."

Tồng ăn pi, cón Nèn quạng bươn nâng, bại cán bộ dú Trạm đạ păn căn mừa dự cúa cái Nèn hẩư chang lườn. Trạm quây thành phố 70 cái hin vạ quây bản 15 cái hin, dú nẩy thâng nèn nắm mì cần lườn nẳng đuổi căn ben pẻng, tỉnh heng fằng khua cúa lủc đếch... Chài Hoàng Hoài Hiên (đạ 16 pi rẳp xuân dú Trạm) cạ: Mái cạ cẳm đắp dú nhỏt phja slung, slí slướng đông na, moóc hán tọ cán bộ dú Trạm tó đạ quén, cần nọi tó 13 pi trực chang Nèn Chiêng. Vằn hang pi, bại chài tó mì bôm pẻng kẹo, giò, nựa. Lăng pan trực cẳm đắp, mọi cần nẳng kin co đuổi căn:

“Tó tồng ăn pi, hết đây fiểc đảy păn chắng mà lườn đuổi mjề lủc. Sle pỉ noọng vận mì sóng đài tỉnh, ết lẻ cẳm đắp mì lai cằm chúc pi mấư cúa cần hết cốc Đảng, Nhà nước,... sle đợ chứ đin tỉ, pỉ noọng."

Xày xáu bại cán bộ dú trạm phát sóng Phia Oắc, lẩn xiên cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vận hết công sle sóng Đài Cằm phuối Việt Nam thâng xáu pỉ noọng khóp đin tỉ nặm mường./.

Công Luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC