DƯƠNG CHỒM PÙ LUÔNG ĐÂY MJẢC DÚ THANH HÓA
Thứ sáu, 10:24, 08/03/2024 BÁO LẠNG SƠN BÁO LẠNG SƠN
Pù Luông dú slảnh Thang Hóa lẻ tỉ nâng chăn đây đảy lai cần nắt xa thâng dương chồm, lỉn liểu, cần hâư đạ thâng dương pày nâng xẹ chứ mại nắm lừm. Chang fấn “Chồm fuông quá foòng heng” tuần nẩy xỉnh pỉ noọng xày boong khỏi thâng dương búng đin nẩy nớ!
 

 

Dú quây thành phố Thanh Hóa ái thâng 130 cái hin mừa pạng Tây Bắc, quây Hà Nội quạng 190 cáu hin, Pù Luông dú chang sloong hoẹn Quan Hóa vạ Bá Thước cúa slảnh Thanh Hóa.

Pạng Bắc vạ Đông Bắc Pù Luông tem xáu bại hoẹn Mai Châu, Tân Lạc vạ Lạc Sơn cúa slảnh Hòa Bình… pền tàng pây dương chồm nâng chắc đảy lai tỉ chăn đây mjảc.

Thâng Pù Luông, pỉ noọng đảy chắc lai cỏ lẻ chang tởi slổng ăn vằn cúa pỉ noọng cần Thái, cần Mường dú bại bản pện: bản Son, Bá, Mười cúa xạ Lũng Cao; bản Kho Mường, xạ Thành Sơn; bản Đôn, xạ Thành Lâm; Bản Hiêu, xạ Cổ Lũng…

Ết lẻ, mái cạ chang slì mồm pện tọ dú búng phja hin tắm mì lai đông mạy vạ nọi cần dú nhoòng pện chiết hí dú nẩy máo hù lường hết hẩư pỉ noọng hăn dú ngải. Lụ cạ pỉ noọng thâng dương Pù Luông khảu bươn 9, bươn 10 lầu lẻ dú nẩy thâng slì nà pền tan, thuổn thảy bại rẩư nà tốc thắn khẩu slúc lương tềnh bại pàn pù chăn đây chồm, slì nẩy tó mì cần thâng Pù Luông lỉn liểu lai tải ết chang pi.

Táng xáu bại búng háng cai nảo niểt, nâư chạu dú Pù Luông pỉ noọng xẹ đảy nhìn nặm luây tứ bại bó nặm xảng lưởn, tỉnh nhìn nổc khăn lắt lí chang đông. Pù Luông lẻ ten roọng rèo cằm cúa pỉ noọng cần Thái dú nẩy.

Tềnh chón Pù Luông mì lai thình chăn đây kin pện mảy khôm mì lai khảu bại slì bươn nhỉ lầu. Mảy đảy hết pền lai thình chăn đây kin pện tọ thâng nẩy pỉ noọng xẹ đảy kin thình mảy tổm chẳm mác phết.

Tứn chạu pây tềnh kha tàng oóc tổng nà hăn moóc bên chang tổng, bại co khẩu nhằng thúc nài mươi mủng hăn mòn lăng tó đây.

Bại dưởng khau phja đây mjảc cáp xáu bại bản cỏn cúa pỉ noọng dú nẩy xẹ hết hẩư pỉ noọng hăn nắt nỉu pửa thâng dương Pù Luông.

Lăng vằn nâng pây dương chồm Pù Luông, pỉ noọng xẹ đảy chải chang bại ăn lườn chạn cúa pỉ noọng chang bản. Dú nẩy pỉ noọng xẹ đảy kin bại thình chăn hom van pện: khẩu lam, nuộm pi cuổi đông, nặm thang khôm, nựa pết Cổ Lũng, cáy pù, pja pỉnh boóc mạy, hoi phja, khẩu nua đăm đeng... lụ xày căn kin lẩu cần vạ pỉ noọng chang bản.

Pù Luông vận nhằng mì lai mòn đây, tứng pày thâng lỉn liểu, dương chồm pỉ noọng xẹ hăn đảy bại dưởng đây táng căn. Xáu bại dưởng khau phja đây mjảc đảy đin fạ chảo pền, búng dương chồm Pù Luông - Bá Thước đang slí pền tỉ nâng chăn đây đảy lai pỉ noọng dú lai tỉ xa thâng dương chồm, lỉn liểu./.

BÁO LẠNG SƠN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC