DƯỞNG NGÀU ĐÂY SLƯỚNG CÚA BẠI THOONG NẶM DÚ TIN PHJA BJOÓC
Thứ sáu, 11:00, 10/05/2024 BÁO BẮC KẠN BÁO BẮC KẠN
Dú hoẹn Ba Bể vạ Bạch Thông mì lai thoong nặm luây dú tin Phja Bjoóc. Tứng ăn thoong lẻ tỉ nâng chăn đây sle pỉ noọng thâng lỉn liểu dương chồm.
 

Thoong nặm Vằng Áng, xạ Vi Hương (Bạch Thông)

Xạ Vi Hương (Bạch Thông) mì lai thoong nặm luây tứ Phja Bjoóc mà, Nẩy xày lẻ bại thoong nặm mủng chăn đây sle tỏn lẳp khéc thâng dương chồm. Ết chang bại ăn thoong nặm chăn đây slướng dú búng nẩy lẻ thoong Vằng Áng dú bản Thủy Điện. Tứ thị trấn Phủ Thông pây xe máy quạng 15 phút lẻ thâng thoong nặm Vằng Áng.

Thoong nặm luây tứ chang đông tốc lồng mà khao lướp chăn lường xoái. Dú tẩư thoong nặm mì pàn hin dài phiêng sle pỉ noọng nẳng chải kha… Hạy cạ pỉ noọng nắt pây đông, pin phja lẻ pỉ noọng pây rèo kha tàng eng khửn pù Khuổi Luông sle dương chồm tổng nà thắn đuây chang slì khẩu slúc lương xáu bại rẩư bắp kheo lướp, dương búng bai sle tỉ có pền Chi bộ Hoa Sơn, Hỏm Đảng tầu đú cúa hoẹn Bạch Thông, đảy có pền khảu pi 1946.

Thoong Nặm Tốc, xạ Mỹ Phương (Ba Bể)

Pỉ noọng pây tứ xạ Mỹ Phương khảm quá kha tàng slì quạng 7 cái hin lẻ thâng thoong Nặm Tốc dú bản Khuổi Lùng. Nẩy lẻ thoong nặm luây tứ chón Phja Bjoóc lồng mà. Nặm dú nẩy chăn slâư vạ dặm. Thoong nặm tứ nưa slung tốc lồng mà pền khuốp khao lướp lăng tỉ luây quá bại pàn hin dá luây lồng bản Khuổi Sliến, xạ Mỹ Phương quá thâng xạ Chu Hương quá Hà Hiệu vạ luây oóc tả Năng.

Mái cạ kha tàng khửn thâng thoong nặm pây khỏ, tọ cần hâư khửn đảy thâng nẩy xẹ đảy chiêm ngòi thoong nặm nẩy chăn đây slướng.

Thoong nặm Pù Lầu, xạ Yến Dương (Ba Bể)

Tứ xạ Yến Dương pây rèo kha tàng bê tông quá bản Nà Pài lẻ thâng bản Phiêng Phàng. Tứ nẩy pỉ noọng lèo càm kha quá đông mạy khoang nâng xẹ thâng thoong nặm Pù Lầu slung xẩư pác xích, thoong nặm nẩy tó luây tứ chón Phja Bjoóc tốc lồng mà mủng tồng cạ phén phải lụa khao pẳt quá tềnh pàn hin mì tầu quầy tứn kheo. Dú tẩư thoong nặm mì pàn phiêng sle pỉ noọng áp đang. Khảu bại vằn hang tuần lụ bại vằn lẹ búng nẩy mì máo hù lai pỉ noọng thâng nẩy lỉn liểu, áp đang.

Bại ăn thoong nặm nẩy xày luây tứ Phja Bjoóc lồng mà, chảo pền dưởng ngàu khau khuổi dú nẩy chăn đây slướng, lẻ dưởng nâng chăn đây sle có pền tàng tỏn lẳp khéc thâng lỉn liểu chang pày pỉ noọng xẩư quây thâng xáu búng đin Ba Bể, Bạch Thông./.

BÁO BẮC KẠN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC