PÉ BA BỂ- TỈ DƯƠNG CHỒM KHAU PHJA ĐIN NẶM CHĂN ĐÂY
Thứ sáu, 10:06, 31/05/2024 Theo Báo Bắc Kạn Theo Báo Bắc Kạn
Pé Ba Bể lẻ pé nâng chang 20 pé nặm đây mjảc chang tằng tẩư fạ pền ngòi chực.

Đông tằng nặm mường Ba Bể đảy ngòi lẻ đông mạy quỷ pèng cúa ASEAN, búng RAMSA xểp 1.938 cúa tằng tẩư fạ vạ RAMSA tải 3 cúa Việt Nam. Nẩy lẻ búng nâng chăn đây mjảc. Tói xáu pỉ noọng dú slảnh Bắc Kạn, pé Ba Bể đạ chăn quén, pện tọ tói xáu pỉ noọng dú khóp đin mường pày đú ngám thâng pé Ba Bể xẹ chứ mại nắm lừm:

Đảy chảo pền quá lai pi bươn tối piến cúa bân đin, pé Ba Bể dú chang bại đán phja slung mì hin phon vạ hin ké xáu bại pàn đông mạy cải chảo pền dưởng ngàu chăn đây mjảc đảy lai slắm ón xa thâng dương chồm, hỉn liểu...

Khéc thâng pé Ba Bể noỏc chồm khau phja nhằng đảy thâng bản cỏn cúa pỉ noọng bại dân tộc dú nẩy. Tỉ chải kha Nàng Bân pền búng nâng pửa pỉ noọng thâng pé nẩy. Thâng Nàng Bân, khéc đảy kin nặm xày dương chồm nặm pé, ngòi tắm húc, lưởc thình cúa đây dự mừa lườn...

Pây dương chồm, chải nòn, tỉnh then, lượn dú lườn tổ, khéc nhằng đảy pây tẳng trại nòn. Lai slắm ón đạ lưởc tàng lỉn liểu nẩy pửa thâng pé Ba Bể.

Thâng dương pé Ba Bể, khéc đảy phài lừa, kin cúa kin hom van vạ thâng bản cỏn chải nòn xẹ chứ mại nắm lừm./.

Theo Báo Bắc Kạn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC