SLÌ XUÂN DÚ PÉ BẢN VIẾT
Thứ sáu, 09:28, 16/02/2024 TUẤN ANH TUẤN ANH
Đảy ngòi bặng cạ muối hin quỷ chang đông phja ăng ắc, pé Bản Viết dú xạ Phong Châu, hoẹn Trùng Khánh, slảnh Cao Bằng slì tầư tó chăn đây, tứng slì tẻo hẩư hăn đảy dưởng khau phja đây mjảc dú nẩy. Xỉnh pỉ noọng xày boong khỏi thâng dương pé nặm nẩy nớ!
 

 

Đảy chắc thâng lẻ pé nặm quảng tải ết dú slảnh Cao Bằng, pé Bản Viết quảng 5 héc ta, ngám dú quây thoong Bản Giốc quạng 3 cái hin vạ quây thành phố Cao Bằng 70 cái hin.

Xẩư xảng pé nặm mì lai thình mạy, đông khăm kheo, nả nặm kheo lướp đếnh chăn mjảc tha.

Slì đây tải ết dú pé Bản Viết lẻ slì mạy sâu bâư lương khảu hua slì dên. Pửa tỉ, bại đông mạy bâư đeng tồng cạ đang slí dú chang đông mạy cúa pạng châu Âu.

Dú Cao Bằng mì lai thình mạy nẩy vạ dú bại pù đông xảng pé Bản Viết, hoẹn Trùng Khánh tó mì chăn lai.

Pửa đét pài tha vằn tốc tắm mừa tây, nả nặm kheo. Lai pỉ noọng thâng nẩy lỉn liểu lưởc slì nẩy sle pài lừa pây chồm pé nặm kheo đây.

Pửa slì xuân mà thâng, đông mạy dú cằn pé Bản Viết thoóc bâư. Đếnh quây quây hăn bại co mạy sâu bâư lấn bặng cạ chảo pền dưởng ngàu khau phja đây slướng them.

Pé nặm tồng ăn cương luông cải, xẩư xảng pé lẻ bại đông mạy ngám thooc bâư.

Dú chang đông phja luông quảng, pé Bản Viết chăn an ỏn, đây mjảc. Nẩy tó lẻ tỉ nâng pỉ noọng pền thâng dương tói xáu bại cần nắt pây dương chồm khau phja, tẳng thiêng noòn quá cẳm dú nẩy./.

TUẤN ANH

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC