TẢ NHO QUẾ TỒNG PHÉN PHẢI LỤA KHEO PẲT QUÁ CHANG PJA DÚ BÚNG ĐIN ĐỒNG VĂN
Thứ sáu, 17:41, 19/04/2024 VOV5 VOV5
Xày xáu lai boỏng tàng tập éo cúa kéo Mã Pí Lèng, pửa phuối thâng Hà Giang cần hâư tó chứ thâng tả Nho Quế nặm kheo slâư chang bại pàn phja slung ăng ắc.
 

Tả Nho Quế luây tứ phja Nghiễm Sơn dú slảnh Vân Nam (Trung Quốc), rì xẩư 200 cái hin, chang tỉ, búng luây khảu Việt Nam rì xẩư 50 cái hin. Luây khảu Việt Nam, tả Nho Quế luây quá 2 slảnh lẻ Hà Giang vạ Cao Bằng, tứ bản Xéo Lủng, xạ Lũng Cú, hoẹn Đồng Văn, pây quá đán Tu Sản thâng hoẹn Mèo Vạc. Dú hoẹn Mèo Vạc, kha tả luây quá tin phja slung, quá tin đán Tu Sản, mủng quây tồng cạ phén phải lụa kheo quẳn au kéo Mã Pí Lèng… chỏi hẩư búng nẩy pền tỉ lỉn liểu chăn đây chồm cúa slảnh Hà Giang.

Mái cạ kha tả luây quá tin phja slung ăn ắc tọ nặm tả Nho Quế tẻo nắm luây rèng, pửa thâng nẩy pỉ noọng đảy phài lừa sle dương chồm đảy rọ bại mòn đây pjòi dú chang tả, chồm đảy khau phja dú nẩy slung quảng cặn tầư.

Pửa phài lừa dú tềnh kha tả pỉ noọng nắm tan đảy chồm bại dưởng đây pjòi dú tềnh tả nặm pỉ noọng tó nhằng đảy chiêm ngòi 2 pạng đán slung Tu Sản, ăn đán slung vạ lẩc tải ết dú Đông Nam Á rì xẩư 2 cái hin vạ lẩc xẩư cái hin nâng...

Khảm quá lai pi bươn, nặm tả Nho Quế vận kheo slâư hết hẩư dưởng ngàu búng hin phja Đồng Văn cảng them đây slướng vạ tả Nho Quế tó lẻ tỉ hết kin cúa pỉ noọng dú 2 pạng cằn tả. Cà này, pửa thâng Nho Quế noỏc phài lừa pỉ noọng nhằng đảy thâng chải kha dú bại homestay, mì bại lườn khai cúa kin dú 2 pạng cằn tả sle tỏn lẳp khéc thâng chải kha vạ chìm bại thình cúa đây kin cúa pỉ noọng dú nẩy…./.

VOV5

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC