CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ 4–Vằn xo 10 bươn 4 pi 2024)
Thứ tư, 13:44, 10/04/2024 NÔNG DIỆP NÔNG DIỆP
Bại HTX búng khau pù cúa slảnh Yên Bái lồng rèng hết kin nèm tàng dưởng mấư sle ngám hảp xáu nặm háng vạ khai dự đảy mắn chắn. Chang fấn “Xa thắp sle chắc dưởng đây pjòi cúa bại dân tộc pỉ noọng” cạ hẩư pỉ noọng chắc mừa lẹ khảu Kut cúa pỉ noọng cần Chăm.

Xày xáu fấn tin mừa hết kin cúa pỉ noọng dú lai tỉ chang nặm mường, chương trình tó mì kỉ bài then, lượn phác thâng pỉ noọng tỉnh đài.

 

NÔNG DIỆP

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC