CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Bảy- Vằn 13/4/2024)
Thứ bảy, 08:00, 13/04/2024 Hoàng Hiền Hoàng Hiền
Slảnh Gia Lai chướng chắp nghể tắm húc phải lài sli cáp xáu tẳng có tàng hết kin tỏn rẳp khéc thâng dương chồm lỉn liểu
 

- Chang chương trình vằn nẩy, xày xáu fấn tin mừa bại tàng hết kin dú khóp đin tỉ nặm mường, xỉnh pỉ noọng tỉnh bài fiểt slảnh Gia Lai chướng chắp nghể tắm húc phải lài sli cáp xáu tẳng có tàng hết kin tỏn rẳp khéc thâng dương chồm lỉn liểu, pỉ noọng mì them ngần chèn chải dủng.

- Chang fấn “Cần đây fiểc đây”, boong khỏi lẩn mừa cần au séc báo khửn búng slung.

- Chương trình tó mì kỷ bài then, sli, lượn đảy pỉ noọng lầu nắt tỉnh./.

Hoàng Hiền

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC