CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ Hai- Vằn xo 8 bươn 4 pi 2024)
Thứ hai, 16:12, 08/04/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Slảnh Quảng Ninh đang slí hết nèm đây fiểc dủng tàng mạng chang lai thình pang hẩư pỉ noọng tằng bại lườn hết kin, puôn khai hết kin đảy khoay ngải, pỉ noọng hết bại thình chỉa mả tó đảy khoái.
 

 

+ Bài fiểt mừa bại mòn đây chang fiểc hết nèm tàng mạng dú slảnh Quảng Ninh.

+ Fấn “Xa thắp mừa chính sách, pháp luật” lẻ bại thắn fạt tói xáu cần pjàng mjảp cần đai quá mạng xạ hội.

+ Xày xáu fấn tin mừa bại tàng hết kin cúa pỉ noọng búng dân tộc nọi cần vạ khau pù, chương trình vận phác thâng pỉ noọng tỉnh đài kỉ bài then, lượn tẳt cằm mấư.

HOÀNG CƯỜNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC