CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Năm – Vằn 11/04/2024)
Thứ năm, 11:00, 11/04/2024 Hoàng Hiền Hoàng Hiền
boong hây xày chứ mừa đin tỉ, nảo niểt xày pỉ noọng chang bản, chang họ, tó lườn pây slại mạ khóp bại pò, khau thuông vằn xo 3/3 vạ Nèn Slinh Mình.
 

+ Chang chương trình vằn nẩy, boong hây xày chứ mừa đin tỉ, nảo niểt xày pỉ noọng chang bản, chang họ, tó lườn pây slại mạ khóp bại pò, khau thuông vằn xo 3/3 vạ Nèn Slinh Mình.

+ Chang fấn “Sức rèng vạ tởi slổng” phác thâng pỉ noọng bại thình cúa dặm đây hẩư sức rèng chang bại vằn fạ đét bọng.

+ Nèm cằm slắng cúa pỉ noọng tỉnh đài, chương trình xo phác thâng pỉ noọng kỷ bài then, sli, lượn đảy lai cần nắt tỉnh./.

Hoàng Hiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC