CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ Năm- Vằn 22 bươn 2 pi 2024)
Thứ năm, 08:00, 22/02/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Bài fiểt cúa phóng viên Đài Cằm phuối Việt Nam mừa tối mấư lai thình dú bản cỏn mấư pjòi đây tầu đú cúa slảnh Yên Bái. Chang fấn “Sức rèng vạ tởi slổng” tuần nẩy, boong hây xày tỉnh kỉ bài da tứ co phjắc cát kheo.
 

 

+ Bài fiểt cúa phóng viên Đài Cằm phuối Việt Nam mừa tối mấư lai thình dú bản cỏn mấư pjòi đây tầu đú cúa slảnh Yên Bái.

+ Chang fấn “Sức rèng vạ tởi slổng” tuần nẩy, boong hây xày tỉnh kỉ bài da tứ co phjắc cát kheo.

+ Xày xáu fấn tin mừa bại tàng hết kin cúa pỉ noọng dú búng dân tộc nọi cần vạ khau pù, chương trình tó phác thâng pỉ noọng kỉ bài then, lượn tẳt cằm mấư đảy lai cần nắt tỉnh.

HOÀNG CƯỜNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC