CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY-NÙNG (Thứ Sáu, vằn 14 bươn 6 pi 2024)
Thứ sáu, 08:00, 14/06/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Pửa fiểc rẩy nà nào rởi lẻ pỉ noọng nhình cần Dao Thanh Phán dú xạ Yên Than, hoẹn Tiên Yên, slảnh Quảng Ninh tẻo xày căn hết sléo tềnh bại phén phải lài sle hết pền bại khưởng slửa khóa chăn đây. Bại mòn đây tềnh phén phải đảy pỉ noọng chướng chắp au sle tẳm pửa đú thâng cà này.
 

 

+ Fấn tin mừa bại tàng hết kin dú búng pỉ noọng dân tộc nọi cần vạ khau pù.

+ Bài fiểt mừa bại pỉ noọng nhình cần Dao Thanh Phán dú hoẹn Tiên Yên, slảnh Quảng Ninh chướng chắp sléo phải lài mì tẳm tởi cón thâng cà này.

+ Chang fấn “Chồm fuông quá foòng heng” xỉnh pỉ noọng xày thâng dương ăn lườn chạn 9 vảng dú hoẹn Thạch An, slảnh Cao Bằng.

+ Chương trình vằn nẩy vận phác thâng pỉ noọng kỉ bài then đảy tẳt cằm mấư.

HOÀNG CƯỜNG

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC