CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG - Thứ Tư, Vằn 21 bươn 2 pi 2024
Thứ tư, 15:08, 21/02/2024 NÔNG DIỆP NÔNG DIỆP
Slảnh Thái Nguyên chay mạy pjúc đông nèm chỉa chỉn FSC pang hẩư pỉ noọng khai mạy đảy khảm bại nặm mường noỏc, slau mà đảy lai ngần chèn. Chang fấn “Xa thắp sle chắc mừa bại mòn đây mjảc cúa bại dân tộc pỉ noọng” phuối mừa mòn đây pjòi dú tềnh khưởng slửa khóa cúa pỉ noọng nhình cần Lự dú slảnh Lai Châu.
 

 

Cùng với bản tin kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, chương trình cũng gửi tới bà con và các bạn các bài then và làn điệu dân ca Tày - Nùng được nhiều người yêu thích.

NÔNG DIỆP

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC