CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY-NÙNG (Thứ Tư – Vằn 22/5/2024)
Thứ tư, 08:04, 22/05/2024 NÔNG DIỆP NÔNG DIỆP
Pỉ noọng bại dân tộc dú búng đin cách mạng Lam Sơn, dú xạ Hồng Việt, hoẹn Hòa An, slảnh Cao Bằng xường slì hết nèm đây bại tàng dưởng cách mạng, cáp căn kiu slẳt, xày căn tẳng có đin tỉ vằn cảng chàu mjảc. Chang fấn “Xa thắp sle chắc dưởng đây pjòi cúa bại dân tộc pỉ noọng” cạ hẩư pỉ noọng chắc mừa bại mòn đây pjòi chang lẹ tặt ten bưởng dăm vạ khửn tâng chang lẹ chỉn pền cần cải cúa pỉ noọng cần Dao.
 

Xày xáu fấn tin mừa bại tàng hết kin cúa pỉ noọng dú búng dân tộc nọi cần vạ khau pù, chương trình tó mì kỉ bài then, lượn phác thâng pỉ noọng tỉnh đài.

NÔNG DIỆP

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC