CHƯƠNG TRÌNH SLI, LƯỢN HANG TUẦN (XO 9 BƯƠN 6 PI 2024)
Chủ nhật, 08:00, 09/06/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Chang tởi slổng cúa pỉ noọng cần Tày, cần Nùng lầu mì lai cằm toẹn cốc, cằm vỉ, lượn, vén, then, quan làng, vàm sli, cỏ lảu... Sle phác thâng pỉ noọng tỉnh đài, boong khỏi xường slì tảy nải xa thắp vạ phác quá sóng Đài thâng pỉ noọng.
 

 

Pỉ noọng slương điếp! Bại vằn nẩy pỉ noọng hết rẩy nà dú bại búng slung, búng khau pù đang slí cẩn cản lồng công thây thư lăng pửa mì bại xá phân cải sle đăm nà mùa.

Bại rẩư nà tốc thắn dú búng slung đạ bóp thả loảt, đét pài chỏi ngàu lồng tổng nà nặm chảo pền dưởng đây tan mì cúa búng khau pù Việt Bắc.

Mái cạ pỉ noọng lầu cẩn công pện tọ pửa chải lụ thâng ngài dá pỉ noọng chứ khay đài sle tỉnh chương trình xướng then, sli, lượn vằn hang tuần cúa boong khỏi nớ!

HOÀNG CƯỜNG

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC