XƯỚNG THEN SLI LƯỢN HANG TUẦN (Chủ Nhật, vằn 25 bươn 2 pi 2024)
Chủ nhật, 08:00, 25/02/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Lăng bại vằn lỉn hội xuân, pỉ noọng dú khóp bại bản cỏn tẻo xày căn lồng công đăm chay miều mảu mấư. Chương trình xướng, then, sli lượn hang tuần vằn nẩy boong khỏi phát fấn lai bại bài then, lượn mừa đăm chay, chượng chảo.
 

 

Xáu tàng dưởng pạng nưa pang chỏi fằn fẻ vạ slon pang đăm chay, au khẩu slan hẩư pỉ noọng pửa co mạy nhằng eng, pỉ noọng lồng rèng đăm chay, ngòi chướng đông. Thâng mạy cải pền khai xẹ pang hẩư pỉ noọng mì them ngần chèn, chỏi pỉ noọng dân tộc nọi cần dú búng slung mì tàng hết kin mắn táng, hâng rì.

HOÀNG CƯỜNG

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC