BẠI KHA TÀNG PỈ NOỌNG XÀY SLIM HẾT DÚ TIÊN YÊN, QUẢNG NINH
Thứ bảy, 08:00, 20/04/2024 LAN ANH LAN ANH
Bại kha tàng pjái bê tông slâư sloáng, quảng thếnh tứ hoẹn thâng xạ, tứ xạ thâng bại bản đảy hết pền tứ fiểc lồng slim cúa pỉ noọng, pang hẩư hoẹn Tiên Yên, slảnh Quảng Ninh vằn hẳm tối mấư chăn đây.
 

 

A Chíu Thị Hoa, cần Dao Thanh Phán dú Tiên Yên chăn hôn hỉ vạ mì tha nả pửa đin tỉ cúa lầu hết pjọm bại fấn mừa chướng chắp bản cỏn mấư. A Hoa tó tồng pỉ noọng dú Tiên Yên xày lồng slim tằng bại pạng hết fiểc cúa tỉ fuông chang pày hết bại kha tàng pây tẻo, nhoòng nẩy lẻ ết chang bại fấn chăn cẩn diếu sle hết pjọm bại fấn mừa chướng chắp bản cỏn mấư. Tiên Yên nắm tan păn chèn pổn tứ bại pày pang chỏi cúa pạng nưa, xáu tàng lỏ “Nhà nước vạ pỉ noọng xày hết”, bại pạng hết fiểc đạ lồng rèng slắng cạ, roọng riểc pỉ noọng au tôm hẩư hết tàng pây tẻo chang bản.

“Tẳm pửa pây tẻo chăn khỏ, kha tàng pùng mjảc, cà này lẻ kha tàng đảy pjái nhựa, pjái bê tông thâng tẳm lườn. Cần ké, cần ón xày chăn nắt. Hết nèm pày chướng chắp bản cỏn mấư lẻ kha tàng đảy hết quảng. Pây tứ xạ nẩy thâng xạ đai chăn ngải vạ khoái. Tồng cạ pửa cón pây tứ xạ Phong Dụ thâng Đại Dực lẻ pây thuổn hạng vằn tàng pện tọ cà này pây xe máy ngám 45 phút”.

Bại pạng hết fiểc hoẹn Tiên Yên ngòi kha tàng pây tẻo lẻ mòn cẩn diếu chang fiểc puôn khai cúa cái, có tàng hết kin dú búng kha bản, thuổn thảy bại kha tàng tứ hoẹn thâng xạ xày đảy pjái bê tông lụ pjái nhựa.

Áo Ninh A Sủi, Bí thư Chi bộ, cần hết cốc bản Khe Quang, xạ Đại Dực, hoẹn Tiên Yên lẩn cạ, fiểc roọng riểc pỉ noọng au tôm hẩư hết tàng nắm chử cạ vằn nâng 2 vằn lẻ đảy. Bản Khe Quang, cần hẩư lai tôm tải ết tó thâng 2 xiên, 3 xiên xích tẳng khoang, nhằng lườn áo Sủi tó hẩư 300 xích tẳng khoang tôm sle hết tàng. Áo tằng pỉ noọng dú Khe Quang xày chắc cạ mì kha tàng pây tẻo ngải lẻ tởi slổng chắng tối mấư đảy.

“Khỏ tải ết lẻ fiểc roọng riểc pỉ noọng au tôm hẩư hết tàng, nắm tan cúa Đại Dực đai nhằng lai xạ đai them. Pây pày nâng xằng đảy lẻ tảy khỏ pây lai pày, cạ pền lừ sle pỉ noọng tỉnh hăn ngám slim, ón cò hết nèm tàng lỏ cúa pạng nưa. Khỏi chăn mì tha nả mừa xạ Đại Dực. Pỉ noọng xày lồng slim au tôm hẩư hết tàng pây tẻo chang bản”.

Fiểc tẳng có bại thình chang tởi slổng ăn vằn tó lẻ mòn khỏ cúa xạ Yên Than. Lẻ xạ quảng, tứ hua thâng hang xạ rì 30 cái hin, mì lai tả khuổi tải thâng pỉ noọng pây tẻo khỏ. Áo Phạm Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xạ Yên Than hẩư chắc, sle hết đảy pjọm bại kha tàng pây tẻo chang xạ lẻ mòn tảy nải chăn lai cúa bại pạng hết fiểc tằng thuổn thảy pỉ noọng chang xạ. Bại pi 2015, tồng lườn áo Chíu Sáng Hồng, Chíu Sáng Cắm au hẩư 5 xiên thâng 7 xiên xích tẳng khoang tôm, lụ lườn áo Lỉ Suồi Lì au hẩư hạng xiên xích tẳng khoang tôm sle hết trường slon, lườn họp bản. Pjom mì pỉ noọng lồng slim lẻ Yên Than chắng mì tàng pây tẻo đây bặng cà này.

“Boong khỏi tằng pỉ noọng xày slim chắng hết đảy đây. Hết lăng thâng tầư lẻ pỉ noọng au tôm hẩư thâng tỉ, nhằng hưa tằng vằn công, cỏp fấn chèn nâng sle hết. Bảt đú pỉ noọng xằng chắc lai nhoòng pện xằng ái au tôm hẩư hết. Lăng mà boong khỏi pây roọng riểc pỉ noọng, cạ hẩư pỉ noọng chắc lẻ hẳm ngải lai. Hết đảy tồng cà này lẻ pjom mì pỉ noọng dú Yên Than tằng bại pỉ noọng chang tằng hoẹn, pỉ noọng hết fiểc xạ xày lồng rèng pang chỏi căn”.

14 pi quá mà, pỉ noọng dú Tiên Yên đạ au hẩư tềnh 610 xiên xích tẳng khoang tôm bại thình sle hết tàng, hết bại thình đai them. Chài Vi Xuân Bách, Phó Chủ tịch UBND, Bí thư đoàn Thanh niên xạ Hà Lâu hẩư chắc, hết đảy pện nẩy lẻ pjom mì thuổn thảy pỉ noọng xày vạ bại pạng hết fiểc cúa hoẹn lồng rèng hưa căn. Đoàn slắm ón tó hết chăn đây chang fiểc au tôm hẩư hết tàng vạ cỏp công rèng sle hết pền bại kha tàng.

“Slắm ón đạ roọng riểc, slắng cạ thâng thuổn thảy bại pỉ noọng, tứng cần lẻ boỏng cương nâng hết cón, hết pền lừ cạ hẩư cần ké vạ pỉ noọng chang lườn chắc đảy bại mòn đây sle au tôm hẩư hết kha tàng, cỏp fấn pjốc tứn tàng hết kin cúa hoẹn. Tứ xạ thâng thị trấn Tiên Yên lụ cạ tứ xạ thâng bại bản quây tải ết lẻ 30 cái hin xày lẻ tàng bê tông, boong khỏi pây tẻo đảy ngải pửa pây họp bản lụ pây slắng cạ pỉ noọng”.

 Pjom mì tàng pây tẻo ngải nhoòng pện tàng hết kin cúa tỉ fuông tó vằn cảng đây. 14 pi quá mà, bại pạng hết fiểc tằng thuổn thảy pỉ noọng dú Tiên Yên đạ tảy nải hết pjọm bại fấn mừa chướng chắp bản cỏn mấư pjòi đây pi 2023, hết đảy khoái 2 pi pỉ xáu ấn cón, fấn chèn ăn pi cần nâng hết đảy pi 2023 lẻ ái thâng 77 triệu mưn; tan dú búng kha bản lẻ tềnh 74 triệu mưn cần nâng. Xáu kha tàng pây tẻo ngải bặng cà này, Tiên Yên đang slí pền tỉ nâng chăn đây tâu xáu bại tỉ fuông cúa pạng Đông Bắc slảnh Quảng Ninh vằn cảng hết kin pây khửn./.

LAN ANH

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC