TỐI PIẾN DÚ BÚNG DÂN TỘC NỌI CẦN HOẸN ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN
TỐI PIẾN DÚ BÚNG DÂN TỘC NỌI CẦN HOẸN ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN

Chang slì đạ quá, xáu fiểc hết nèm đây bại tàng lỏ pang chỏi cúa pạng nưa, chang tỉ hết cón bại thình pện tàng pây tẻo, pang hưa pỉ noọng xa fiểc hết; slon pang mừa đăm chay, chượng chảo, tởi slổng cúa pỉ noọng dân tộc nọi cần dú hoẹn Đồng Hỷ, slảnh Thái Nguyên đạ tối mấư chăn đây, bản cỏn vằn cảng chàu mjảc.

TỐI PIẾN DÚ BÚNG DÂN TỘC NỌI CẦN HOẸN ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN

TỐI PIẾN DÚ BÚNG DÂN TỘC NỌI CẦN HOẸN ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN

Chang slì đạ quá, xáu fiểc hết nèm đây bại tàng lỏ pang chỏi cúa pạng nưa, chang tỉ hết cón bại thình pện tàng pây tẻo, pang hưa pỉ noọng xa fiểc hết; slon pang mừa đăm chay, chượng chảo, tởi slổng cúa pỉ noọng dân tộc nọi cần dú hoẹn Đồng Hỷ, slảnh Thái Nguyên đạ tối mấư chăn đây, bản cỏn vằn cảng chàu mjảc.

PẰNG KHẢU PỈ NOỌNG SLE PHJẾN TỐC NẮC CHANG BÂN NẢN
PẰNG KHẢU PỈ NOỌNG SLE PHJẾN TỐC NẮC CHANG BÂN NẢN

Fiểc tảng làn bân nản pằng khảu pỉ noọng dú bại bản cỏn páo chắc, slon pang mừa tảng làn vạ páo cón bại pày phân noòng cải chang slì đạ quá đạ hưa đảy pỉ noọng dú bại búng xường slì chẩp nản nắm tan sle pỉ noọng chắc đảy khoái, phjến đảy tốc vải lai chèn cúa tẻo nhằng pang hẩư pỉ noọng mì them fiểc hết vạ hết đảy them ngần chèn. Bài fiểt cúa phóng viên Minh Long mừa fiểc nẩy dú Tùng Vài, xạ khau pù piên chái cúa hoẹn Quản Bạ, slảnh Hà Giang.

PẰNG KHẢU PỈ NOỌNG SLE PHJẾN TỐC NẮC CHANG BÂN NẢN

PẰNG KHẢU PỈ NOỌNG SLE PHJẾN TỐC NẮC CHANG BÂN NẢN

Fiểc tảng làn bân nản pằng khảu pỉ noọng dú bại bản cỏn páo chắc, slon pang mừa tảng làn vạ páo cón bại pày phân noòng cải chang slì đạ quá đạ hưa đảy pỉ noọng dú bại búng xường slì chẩp nản nắm tan sle pỉ noọng chắc đảy khoái, phjến đảy tốc vải lai chèn cúa tẻo nhằng pang hẩư pỉ noọng mì them fiểc hết vạ hết đảy them ngần chèn. Bài fiểt cúa phóng viên Minh Long mừa fiểc nẩy dú Tùng Vài, xạ khau pù piên chái cúa hoẹn Quản Bạ, slảnh Hà Giang.

THÁI NGUYÊN: CHƯỚNG CHẮP MÒN ĐÂY CÚA BẠI DÂN TỘC NỌI CẦN
THÁI NGUYÊN: CHƯỚNG CHẮP MÒN ĐÂY CÚA BẠI DÂN TỘC NỌI CẦN

Thái Nguyên cà này mì 51 dân tộc nọi cần, chám ái thâng 30% cần chang tằng slảnh, chảo pền dưởng đây pjòi. Sle chướng chắp đảy, bại pạng hết fiểc xày pỉ noọng dú bản cỏn chang slảnh Thái Nguyên ết slim ngòi dỏm đây quá bại CLB.

THÁI NGUYÊN: CHƯỚNG CHẮP MÒN ĐÂY CÚA BẠI DÂN TỘC NỌI CẦN

THÁI NGUYÊN: CHƯỚNG CHẮP MÒN ĐÂY CÚA BẠI DÂN TỘC NỌI CẦN

Thái Nguyên cà này mì 51 dân tộc nọi cần, chám ái thâng 30% cần chang tằng slảnh, chảo pền dưởng đây pjòi. Sle chướng chắp đảy, bại pạng hết fiểc xày pỉ noọng dú bản cỏn chang slảnh Thái Nguyên ết slim ngòi dỏm đây quá bại CLB.

CẦN CHẮP BẠI PIẾNG MENG PỀN THÌNH CÚA CHĂN ĐÂY
CẦN CHẮP BẠI PIẾNG MENG PỀN THÌNH CÚA CHĂN ĐÂY

Tứ bại ăn chai meng tả pây đai, chài báo ón Hứa Duy Thanh dú phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, slảnh Quảng Ninh đạ táng xa thắp hết pền bại piếng tranh chăn đây chồm.

CẦN CHẮP BẠI PIẾNG MENG PỀN THÌNH CÚA CHĂN ĐÂY

CẦN CHẮP BẠI PIẾNG MENG PỀN THÌNH CÚA CHĂN ĐÂY

Tứ bại ăn chai meng tả pây đai, chài báo ón Hứa Duy Thanh dú phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, slảnh Quảng Ninh đạ táng xa thắp hết pền bại piếng tranh chăn đây chồm.

TỞI SLỔNG HẾT KIN CÚA PỈ NOỌNG DÚ THƯỢNG THÔN, HÀ QUẢNG, CAO BẰNG
TỞI SLỔNG HẾT KIN CÚA PỈ NOỌNG DÚ THƯỢNG THÔN, HÀ QUẢNG, CAO BẰNG

Chang bươn nhỉ nẩy pỉ noọng dú xạ Thượng Thôn, hoẹn Hà Quảng, Cao Bằng pỉ noọng tẻo nảo niểt chùa căn pây rẩy chay bắp, chay mằn, chay thúa

TỞI SLỔNG HẾT KIN CÚA PỈ NOỌNG DÚ THƯỢNG THÔN, HÀ QUẢNG, CAO BẰNG

TỞI SLỔNG HẾT KIN CÚA PỈ NOỌNG DÚ THƯỢNG THÔN, HÀ QUẢNG, CAO BẰNG

Chang bươn nhỉ nẩy pỉ noọng dú xạ Thượng Thôn, hoẹn Hà Quảng, Cao Bằng pỉ noọng tẻo nảo niểt chùa căn pây rẩy chay bắp, chay mằn, chay thúa

QUẢNG NINH: TẲNG CÓ BẢN CỎN MẤƯ NẮM MÌ SLÌ PJỌM
QUẢNG NINH: TẲNG CÓ BẢN CỎN MẤƯ NẮM MÌ SLÌ PJỌM

Cón pửa pền hoẹn khau pù, piên chái, dân tộc nọi cần tầu đú cúa tằng nặm mường hết pjọm mừa chướng chắp bản cỏn mấư nèm bại thắn mai mấư tứ pi 2021 thâng pi 2025, Bình Liêu lẻ hoẹn nâng chang bại hoẹn khỏ tải ết cúa slảnh Quảng Ninh xáu 96% lẻ pỉ noọng dân tộc nọi cần. Pjom mì pang chỏi cúa bại pạng hết fiểc vạ mòn tảy nải xéng khửn cúa pỉ noọng, hoẹn Bình Liêu đạ tả đảy khỏ vạ pền hoẹn nâng hết chăn đây chang chướng chắp bản cỏn mấư cúa tằng nặm mường.

QUẢNG NINH: TẲNG CÓ BẢN CỎN MẤƯ NẮM MÌ SLÌ PJỌM

QUẢNG NINH: TẲNG CÓ BẢN CỎN MẤƯ NẮM MÌ SLÌ PJỌM

Cón pửa pền hoẹn khau pù, piên chái, dân tộc nọi cần tầu đú cúa tằng nặm mường hết pjọm mừa chướng chắp bản cỏn mấư nèm bại thắn mai mấư tứ pi 2021 thâng pi 2025, Bình Liêu lẻ hoẹn nâng chang bại hoẹn khỏ tải ết cúa slảnh Quảng Ninh xáu 96% lẻ pỉ noọng dân tộc nọi cần. Pjom mì pang chỏi cúa bại pạng hết fiểc vạ mòn tảy nải xéng khửn cúa pỉ noọng, hoẹn Bình Liêu đạ tả đảy khỏ vạ pền hoẹn nâng hết chăn đây chang chướng chắp bản cỏn mấư cúa tằng nặm mường.

HẾT KIN HÂNG RÌ TỨ ĐÔNG MẠY DÚ SLẢNH LÀO CAI
HẾT KIN HÂNG RÌ TỨ ĐÔNG MẠY DÚ SLẢNH LÀO CAI

Nèm ấn cón, slảnh Lào Cai dom 65% fấn tôm pù sle chay mạy, pjúc đông, chang tỉ co quể lẻ đảy lưởc chay lai tải ết. Kỉ pi nẩy bại đông mạy dú slảnh Lào Cai vằn cảng lai khửn, pền tàng hết kin nâng chăn đây pang hẩư pỉ noọng ỏn tỉnh tởi slổng.

HẾT KIN HÂNG RÌ TỨ ĐÔNG MẠY DÚ SLẢNH LÀO CAI

HẾT KIN HÂNG RÌ TỨ ĐÔNG MẠY DÚ SLẢNH LÀO CAI

Nèm ấn cón, slảnh Lào Cai dom 65% fấn tôm pù sle chay mạy, pjúc đông, chang tỉ co quể lẻ đảy lưởc chay lai tải ết. Kỉ pi nẩy bại đông mạy dú slảnh Lào Cai vằn cảng lai khửn, pền tàng hết kin nâng chăn đây pang hẩư pỉ noọng ỏn tỉnh tởi slổng.

CHƯỚNG CHẮP AU SLE TÀNG DƯỞNG XẮC SLON SLƯ DÚ “BẢN TIẾN SỊ” CÚA HOẸN BÌNH GIANG, HẢI DƯƠNG
CHƯỚNG CHẮP AU SLE TÀNG DƯỞNG XẮC SLON SLƯ DÚ “BẢN TIẾN SỊ” CÚA HOẸN BÌNH GIANG, HẢI DƯƠNG

Bản Mộ Trạch, hoẹn Bình Giang, slảnh Hải Dương tẳm pửa pày đảy lai cần chắc thâng lẻ “bản tiến sị” dú chang nặm mường lầu, xáu 36 cần sli đảy tiến sị tởi slon slư nam. Cà này, slim ki tảy khỏ slon tỉ vận đảy bại lủc lan hết nèm vạ pền mòn nâng pang hẩư pỉ noọng dú bản Mộ Trạch chăn mì tha nả.

CHƯỚNG CHẮP AU SLE TÀNG DƯỞNG XẮC SLON SLƯ DÚ “BẢN TIẾN SỊ” CÚA HOẸN BÌNH GIANG, HẢI DƯƠNG

CHƯỚNG CHẮP AU SLE TÀNG DƯỞNG XẮC SLON SLƯ DÚ “BẢN TIẾN SỊ” CÚA HOẸN BÌNH GIANG, HẢI DƯƠNG

Bản Mộ Trạch, hoẹn Bình Giang, slảnh Hải Dương tẳm pửa pày đảy lai cần chắc thâng lẻ “bản tiến sị” dú chang nặm mường lầu, xáu 36 cần sli đảy tiến sị tởi slon slư nam. Cà này, slim ki tảy khỏ slon tỉ vận đảy bại lủc lan hết nèm vạ pền mòn nâng pang hẩư pỉ noọng dú bản Mộ Trạch chăn mì tha nả.

THÁI NGUYÊN MÌ LAI PỈ NOỌNG HẨƯ ĐAI TÔM SLE KHAY QUẢNG TÀNG PÂY TẺO
THÁI NGUYÊN MÌ LAI PỈ NOỌNG HẨƯ ĐAI TÔM SLE KHAY QUẢNG TÀNG PÂY TẺO

Pỉ noọng slương điếp! Đại hội Đảng bộ hoẹn Đại Từ, (Thái Nguyên) tứ pi 2020-2025 đạ ết slim khay quảng tàng chang bản lẻ fiểc nâng cần diếu sle có cốc hết kin, ỏn tỉnh tởi slổng, tẳng có bản cỏn mấư. Fiểc roọng riểc pỉ noọng hết nèm tàng lỏ nẩy chẩp lai dưởng khỏ, pện tọ, pỉ noọng dú hoẹn Đại Từ đạ chùa căn hẩư đai tôm sle khay quảng tàng pây tẻo.

THÁI NGUYÊN MÌ LAI PỈ NOỌNG HẨƯ ĐAI TÔM SLE KHAY QUẢNG TÀNG PÂY TẺO

THÁI NGUYÊN MÌ LAI PỈ NOỌNG HẨƯ ĐAI TÔM SLE KHAY QUẢNG TÀNG PÂY TẺO

Pỉ noọng slương điếp! Đại hội Đảng bộ hoẹn Đại Từ, (Thái Nguyên) tứ pi 2020-2025 đạ ết slim khay quảng tàng chang bản lẻ fiểc nâng cần diếu sle có cốc hết kin, ỏn tỉnh tởi slổng, tẳng có bản cỏn mấư. Fiểc roọng riểc pỉ noọng hết nèm tàng lỏ nẩy chẩp lai dưởng khỏ, pện tọ, pỉ noọng dú hoẹn Đại Từ đạ chùa căn hẩư đai tôm sle khay quảng tàng pây tẻo.

GIA LAI: BẠI TÀNG DƯỞNG HẾT MẤƯ SLE CHƯỚNG CHẮP PHẢI LÀI SLI
GIA LAI: BẠI TÀNG DƯỞNG HẾT MẤƯ SLE CHƯỚNG CHẮP PHẢI LÀI SLI

Phải lài sli lẻ ết chang bại mòn pèng quỷ cúa pỉ noọng bại dân tộc nọi cần dú slảnh Gia Lai pện tọ đang slí vằn cảng mì nọi pây. Hăn pện tỉ pỉ noọng đạ xa tàng dưởng mấư pửa au nả phài lài sli mà hết pền bại thình cúa cái khai oóc nặm háng.

GIA LAI: BẠI TÀNG DƯỞNG HẾT MẤƯ SLE CHƯỚNG CHẮP PHẢI LÀI SLI

GIA LAI: BẠI TÀNG DƯỞNG HẾT MẤƯ SLE CHƯỚNG CHẮP PHẢI LÀI SLI

Phải lài sli lẻ ết chang bại mòn pèng quỷ cúa pỉ noọng bại dân tộc nọi cần dú slảnh Gia Lai pện tọ đang slí vằn cảng mì nọi pây. Hăn pện tỉ pỉ noọng đạ xa tàng dưởng mấư pửa au nả phài lài sli mà hết pền bại thình cúa cái khai oóc nặm háng.