CẦN KHỎ DÚ SLẢNH HÀ GIANG XẰNG ĐẢY NHỈN TÀNG PANG HƯA CÚA PÀY TẰNG NẶM MƯỜNG ĐÂY ĐO
Thứ hai, 09:15, 15/04/2024 Mạnh Phương Mạnh Phương
Tứ phấn pang hưa cúa tằng nặm mường đạ hết đảy lai dưởng đây chang hết kin, ỏn tỉnh tởi slổng, tả khỏ dác, pỉ noọng mì tởi slổng đây đo dú búng slung slảnh Hà Giang.

Dú quây tỉnh chang hoẹn Quản Bạ quạng 13 cái hin, Lùng Tám lẻ xạ chăn khỏ dú slảnh Hà Giang. Cà này, xạ Lùng Tám mì 950 lườn lẻ tềnh 65% lườn khỏ, 16% lườn khỏ nọi. Mì bại pày tằng nặm mường pang hưa, bại pi xẩư nẩy, pỉ noọng dú xạ Lùng Tám đảy pang hưa dim chèn pổn dự mu mẻ, mò mẻ mà liệng sle tày vằn tày tả đảy khỏ. Lẻ búng phja hin slung khuốp pi sliểu nặm kin, tứng lườn dú bại xạ búng slung Quản Bạ xày đảy pang hưa hết pế to nặm dủng tôn nắm niểng. Chài Lù Mí Giàng, bản Lùng Tám Thấp, xạ Lùng Tám, hôn hỉ cạ:

Cón nẩy vận dủng pế nặm tọ mì pế tôn au nặm ngải hẩư tằng mò kin, slâư đây. Đảy Nhà nước pang hưa lai mòn sle tởi slổng hẳm ỏn tỉnh..

Rèo Pày tằng nặm mường tẳng có tàng hết kin, xạ Lùng Tám pang hưa 27 lườn hết lườn mấư vạ chướng chỏi tẻo lườn lẹo 800 triệu mưn tứ sổ chèn pổn cúa trung ương, 80 triệu mưn chèn cúa tỉ fuông pố them. Pện tọ, tói xáu fiểc pang hưa pỉ noọng hết lườn mắn nèm pày tằng nặm mường 1719, xáu 3 fấn lẻ (tỉ lườn, pha lườn, pài mùng) chăn lẻ đua făn tói xáu pỉ noọng chử chăn khỏ. Áo Lò Văn Páo dú bản Lùng Tám Thấp, xạ Lùng Tám, hẩư chắc:

 Đảy nhà nước pang hưa mu mẻ lẻ ngám đảy khai dảo nâng dá. Pjom bái Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Cà này ngầư Nhà nước pang hưa hết lườn. Lườn khỏi tan đảy lọm tôn đai.

Đảy chắc, pày Tằng nặm mường tẳng có tàng hết kin- ỏn tỉnh tởi slổng búng pỉ noọng dân tộc nọi cần vạ khau pù (Nhằng đảy roọng lẻ 1719) nhà nước sẹ pang hưa lườn nâng 40 triệu mưn sle hết lườn quảng mắn, tỉ fuông pang hưa 4 triệu mưn, ngân hàng pang hưa hẩư dim nắm háp lỉ 40 triệu mưn. Pện tọ, pỉ noọng ái nhỉn đảy mòn pang hưa nẩy lèo mì slặn chèn pố them chắng đảy hết. Áo Viên Đức Thành, Phó Chủ tịch UBND xạ Lùng Tám, hoẹn Quản Bạ, hẩư chắc: Nèm pày nẩy, cà này dú xạ Lùng Tám đạ mì 8 lườn mai chỉa sẹ hết. Bại lườn nẩy tó hết đảy ngần chèn, mì chèn sle hết lườn lẩn kỷ pác triệu mưn:

Mừa chèn pổn cúa tứng lườn, pỉ noọng hết nèm pày nẩy vận nhằng chăn khỏ nhoòng lườn khỏ dú xạ nhằng thâng 60%, nắm mì chèn slặn dú lườn.

Chăn mà lẻ cà này dú hoẹn Quản Bạ nhằng mì tềnh 52% lẻ lườn khỏ, lườn khỏ nọi chám ái thâng 13%, chang tỉ mì tềnh 1.400 lườn chăn khỏ, khỏ nọi thả đảy tẳng lườn mấư, ái chỏi tẻo lườn rủa khát pện tọ khỏ nhỉn đảy mòn pang hưa nhoòng nắm mì chèn slặn. Áo Thào Mý Chứ, Phó trưởng Phòng Dân tộc hoẹn Quản Bạ, cạ: Tẳng đảy ăn lườn dú búng slung thuổn chăn lai chèn pỉ xáu dú tẩư xuôi, rài, kích, chèn xe thò lẹo tẩp 2, mì bảt tẩp 3, thắn pang hưa 44 triệu mưn nắm đo sle hết lườn. Đạ lẻ cần khỏ lẻ au tầư chèn sle pố:

 Hết đảy ăn lườn quảng mắn tó thuổn tứ 150 triệu mưn tò khửn chắng hết đảy. Pửa mai chỉa hết lẻ tẳng lườn chang pi nâng. Lai lườn nhằng khỏ nhoòng xằng mì chèn pố, mái cạ đạ đảy xạ, đảy pỉ noọng chang bản pang hưa vằn công vạ thò kích, rài hẩư bại lườn khỏ.

Au bại mòn nhằng cà cạng mừa fiểc lườn chăn khỏ dú slảnh Hà Giang khỏ nhỉn đảy chèn pổn cúa pày tằng nặm mường 1719 phuối xáu áo Trần Quốc Tuấn, cần hết cốc Phòng chuyên môn, Ban Dân tộc slảnh Hà Giang. Áo Tuấn hẩư chắc: Dú bại tỉ fuông đai, chá tẳng có ăn lườn xẻn, 50 triệu mưn lẻ tẳng đảy ăn nâng dá, pện tọ dú Hà Giang, ái hết đảy ăn lườn quảng mắn lẹo thâng 150 triệu mưn. Tó ái cáp bại pày pang hưa cúa nặm mường đuổi căn sle hưa đảy pỉ noọng pện tọ nèm thắn mai lẻ tứng lườn đảy pang hưa tàng nâng đai:

 Chăn mà nắm mì fiểc pỉ noọng mì chèn pố, tan hết lườn đo 3 dưởng mắn. Tồng cạ hết lườn lẹo 100 triệu mưn, ngòi tứng búng sle mì thắn pang hưa. Hạy cạ pỉ noọng mì chèn lẻ hết lườn quảng, tứ 50 xích tẳng khoang, mì chèn lai hết khửn 80 xích tẳng khoang. Hạy cạ pỉ noọng nắm mì chèn pố lẻ lầu mì thắn pang hưa slung khửn.

Lai pi ngám quá, hoẹn Quản Bạ đạ hết lai tàng lỏ pang hưa pỉ noọng dân tộc nọi cần, ết lẻ tàng pang hưa lườn khỏ, lườn khỏ nọi. Bại tàng pang hưa cúa pày tằng nặm mường hết đảy chăn đây pện tọ lèo cáp xáu bại tàng đai sle ngám hạp xáu búng slung pỉ noọng dú slảnh Hà Giang./.

Mạnh Phương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC