FIỂC NẮM DỦNG NHÁC NHỰA DÚ HOẸN PÒ NOỎC PÉ HẢI CÔ TÔ
Thứ tư, 15:45, 12/06/2024 Lan Anh Lan Anh
Tứ ăn cấu dú cảng khảu thị trấn, xạ Đồng Tiến lụ Thanh Lân (hoẹn pò nặm Cô Tô, Quảng Ninh) hăn mì lai pjếng pano, cằm slắng mai slư chăn cải “Nắm dủng tẩy nilon”, “Hoẹn pò dú noỏc pé hải Cô Tô nắm mì nhác nhựa”…

“Piến nhác pền chèn” vạ “Xum pốc nhác pền khún” lẻ 2 fiểc đang slí đảy pỉ noọng dú xạ Đồng Tiến (hoẹn Cô Tô, Quảng Ninh) hết chăn đây. A Nguyễn Thị Hòa, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xạ Đồng Tiến hẩư chắc: Vằn xo 1/9/2022, hoẹn pò dú noỏc pé hải Cô Tô đạ hết slứ fiểc “Hoẹn pò dú noỏc pé hải Cô Tô nắm mì nhác nhựa” (Đề án 175). Hết nèm fiểc nẩy, xạ Đồng Tiến đạ roọng riểc pỉ noọng păn nhẳm nhác dú lườn, nọi dủng tẩy nilon... Pện tọ sle pỉ noọng quén, nắm chử vằn nâng đạ hết đảy.

 Tói xáu nhác tứ phjắc nhả lẻ au thâng tỉ thom dá công ti tọn nhác xẹ au pây thâng tỉ đính nhằng nhác nhựa lẻ boong khỏi hẩư pỉ noọng khai au chèn. Bại chai, pước nhựa au khảu tỉ thom, păn hẩư Hội pỉ noọng nhình dú xạ ngòi chực. Chèn khai nhác nhựa au pây pang hưa lườn tầư nhằng khỏ.

Khảu slì mồm mì lai khéc thâng lỉn liểu dương chồm nhác tó lai pỉ xáu ăn bươn. Hội pỉ noọng nhình xạ Đồng Tiến thom đảy tứ 5 -6 triệu mưn chèn khai nhác nhựa. Nắm dủng loa páo chắc, ăn vằn, pỉ noọng nhình táng au nhác thâng tỉ thom. Nhằng mai chỉa lẻ 2 vằn hang tuần, bại Chi hội xẹ păn cần pây thâng tứng lườn thom nhác au thâng tỉ nâng. Pửa đảy váng, bại pỉ noọng tẻo chùa căn oóc liểp pé hải sle thom nhác nhựa pửa nặm khửn, dỉ mì chèn au khảu Quỵ, dỉ hết slâư nả nặm. A Nguyễn Thị Thương, Cần hết cốc Hội pỉ noọng nhình xạ Đồng Tiến hẩư chắc: Mái cạ chèn khai nhác nắm đảy lai pện tọ fiểc thom nhác nhựa dú pò noỏc pé hải nẩy chăn đây... Lụ fiểc “Xum pốc nhác pền khún” tó hưa pỉ noọng chực slâư tỉ dú ăn vằn

Tào xum pốc nhác pền khún chăn ngải. Nhác mằn mác dú nẩy nắm mì lai nhoòng pỉ noọng fấn lai hết rẩy nà, đạ chẳn dủng sle khun cáy, khun mu, nhạn, lườn tầư nắm liệng chắng pốc sle. Pỉ noọng tó ết slim, lai pày ái hết lai them tọ nắm mì cần. Chang lườn cần tầư tó cấn, pây au nhác dú tỉ đai nắm mì cần hâư pây, pỉ noọng tan pốc nhác cúa lườn lầu.

Hoẹn pò dú noỏc pé hải Cô Tô nắm nhằng nhác nhựa lẻ pửa ngám hết tó chẩp chăn lai dưởng khỏ. Lai cần quén dủng cúa to nhựa pày nâng chang pửa bại thình đai nhằng chá slung, fèn thâng pỉ noọng ết lẻ cần khai cúa cái dú nặm háng, dú lườn. Hoẹn pò dú noỏc pé hải Cô Tô quảng ái thâng 47 cái hin tẳng khoang, dú noỏc pé hải, mì lai nhác nhựa foòng ba pảo khửn cằn. Nhác nhựa mủng dày, tẻo nhằng hăn slẳm vạ fèn thâng pja củng. Chèn sle pây thom nhác nhựa dú pé hải xằng mì... Áo Nguyễn Khuông Khá, cần hết bưởng Địa chất vạ Môi trường, xạ Đồng Tiến (hoẹn Cô Tô) hẩư chắc: Tỉ fuông slắng cạ vạ mì lai pản pháp sle vằn cảng nọi pây nhác nhựa:

Cà này dú hoẹn mì lai pản pháp sle tảng làn fiểc khai cúa oóc pò noỏc pé hải Cô Tô. Cáp xáu bại công ty rẳp khéc, công ty ngòi chực cảng Ao Tiên slắng cạ khéc pây lỉn liểu nắm dủng tẩy nilon khỏ bjải, nọi đảy lai nhác cảng đây. Bại pạng hết fiểc slắng cằm lồng thâng bại tỉ háng cai, ết lẻ đảng viên tứn hua pây cón nắm dủng nhác nhựa, ết lẻ Hội pỉ noọng nhình có tàng pang hưa khai nhác au chèn, pốc nhác hết khún pỏn sle păn nhác dú lườn, đợ hẩư cần pây thom nhác chăn lai.

Tởi slổng pằng khảu pé hải, pỉ noọng dú Hoẹn pò dú noỏc pé hải Cô Tô cà này cần hâư tó chắc nhác hết slẳm tỉ dú. Ết lẻ tứ pửa hết nèm Đề án 175, pỉ noọng chắc hết ăn vằn, nắm dủng tẩy nhựa khỏ bjải, táng thom nhác nhựa, thứ 5 ăn tuần chùa căn tọn slâư tỉ áp đang, chực sức rèng, tàng hết kin cúa lầu./.

Lan Anh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC