LẠNG SƠN: LỒNG RÈNG HẾT TÀNG LUÔNG PÂY KHOÁI CHI LĂNG - HỮU NGHỊ
Thứ hai, 09:54, 27/05/2024 VOV ĐÔNG BẮC VOV ĐÔNG BẮC
Kha tàng luông pây khoái Chi Lăng - Hữu Nghị đảy hết tứ vằn 21 bươn 4. Nẩy lẻ kha tàng nâng chăn cẩn diếu sle thò cúa cái quá tu ái tằng tẩư fạ Hữu Nghị quá nặm mường Trung Quốc. Tàng luông pây khoái Chi Lăng - Hữu Nghị tó lẻ boỏng tàng cẩn diếu chang kha tàng luông pây khoái Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn - Cao Bằng.
 

 

Lăng ái thâng 5 pi hết pền vạ hẩư xe pây tẻo, tàng luông pây khoái Bắc Giang - Lạng Sơn vận xằng dủng thuổn bại fấn đạ hết đảy. Nhoòng cà này pửa pây thuổn tàng luông pây khoái lẻ bại xe vận nhằng mẻn pây tềnh tàng luông 1A quạng 30 cái hin them chắng thâng thành phố Lạng Sơn vạ pây 43 cái hin them hạy cạ ái pây thâng tu ái Hữu Nghị. Mòn nâng them lẻ tàng luông 1A ăn vằn mì lai xe pây tẻo tải thâng lai pày cúa cái thò khửn tu ái mẻn xỏn sle. Chài Trần Quang Minh, cần nâng lái xe thò khéc hẩư chắc:

 “Khảu bại pửa mì lai xe pây tẻo lẻ tàng luông 1A xe xường slì mẻn tặng dú lai, mì búng xe nắm đảy pây khoái, tẻo nhằng xe container them nhoòng pện nắm khảm đảy. Bại pỉ noọng lái xe boong khỏi lẻ cần hâư tó nắt đảy hết tàng đây, tâu tàng luông pây khoái tứ Mai Sao (Chi Lăng) khửn thâng Lạng Sơn vạ Đồng Đăng sle bại xe pây tẻo khoay ngải, nắm mẻn xỏn sle lai”.

 Tàng luông pây khoái Chi Lăng - Hữu Nghị rì ái thâng 60 cái hin, xáu fấn chèn đảy păn sle hết tàng lẻ 11 xiên pjấu pác 24 tỉ mưn, chang tỉ, chèn pổn cúa nhà nước ái thâng 5.500 tỷ mưn. Kha tàng nẩy ấn cón hết pền chang pi 2026. Áo Bùi Hoàng Nam, Phó Giám đốc Ban ngòi chửc tẳng có bại thình slảnh Lạng Sơn hẩư chắc:

 “Nẩy lẻ kha tàng nâng chăn cẩn diếu nhoòng pện boong khỏi xày bại tỉ fuông ết slim lồng rèng sle hết, roọng riểc pỉ noọng sle khoái táng au tôm hẩư pạng hết tàng”.

Lẻ ết chang bại tỉ fuông mì tàng luông pây khoái hết quá mà, sle pao xình au đảy tôm hết tàng khoái, hoẹn Chi Lăng đạ mì tàng lỏ rọ ràng, păn fiểc hẩư tứng cần hết fiểc xáu bại xạ hết đây fiểc roọng riểc, slắng cạ pỉ noọng au tôm hẩư hết tàng, xày tỉ khoái táng hết 3 tỉ dú mấư sle pao xình bại lườn pỉ noọng mì tôm, lườn hết tàng quá pây ỏn tỉnh tởi slổng. Áo Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND hoẹn Chi Lăng hẩư chắc:

 “Pày đú hoẹn đạ păn cón tềnh 73 tỷ mưn, chang tỉ đạ mì chỉa chủn hẩư tèn pố tôm lẻ 34 tỷ mưn xáu quạng 30 héc ta, đạ hẩư pỉ noọng au cón 60% lẻ ái thâng 35 tỷ mưn. Cà này pỉ noọng đạ au tôm hẩư bại fấn đạ nhỉn chèn vạ ngầư ngoòng pạng nưa hết khoái sle pỉ noọng ỏn slim đăm chay”.

 Tàng luông pây khoái Chi Lăng - Hữu Nghị lẻ kha tàng chăn cẩn diếu sle slảnh Lạng Sơn cáp căn hết kin xáu bại fấn pện: Công nghiệp, lỉn liểu, dương chồm, puôn khai, thò cúa cái quá tu ái; pjốc tứn tàng hết kin dú búng tu ái Đồng Đăng - Lạng Sơn; sle Lạng Sơn pền ết chang bại tỉ hết kin đây cúa bại slảnh khau pù pạng Bắc./.

VOV ĐÔNG BẮC

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC