SLON NGHỂ HẨƯ PỈ NOỌNG DÚ BẢN CỎN CÚA SLẢNH ĐẮK LẮK
Thứ năm, 13:54, 13/06/2024 H XÍU/VOV TÂY NGUYÊN H XÍU/VOV TÂY NGUYÊN
Quá bại lởp slon nghể, pỉ noọng hết rẩy nà dú Đắk Lắk chắc đảy lai nghể, mì tin mừ híu, hưa pỉ noọng xa đảy fiểc hết ngám hạp, mì them ngần chèn. Fiểc slon nghể rèo pỉ noọng nắt vạ bại mòn cẩn diếu dú tỉ fuông tó cỏp fấn tối mấư vạ pjốc tứn tàng hết kin dú tỉ fuông.
 

 

Hỏm tắm phải lài bản Mùi tải 2, xạ Cư Né, hoẹn Krông Búk, slảnh Đắk Lắk cà này mì 20 pỉ noọng xày hết. Nẩy xày lẻ bại cần đạ slon quá lởp tắm húc đảy Hội Pỉ noọng nhình hoẹn cáp xáu Tỉ slon nghể cúa hoẹn Krông Búk có pền pi 2017. Lăng pửa đảy slon, bại pí đạ táng có pền hỏm xày căn tắm phải, xa cần dự cúa. Pí Hoàng Thị Niệm (cần Tày), hết cốc hỏm tắm phải cúa bản Mùi tải 2 hẩư chắc, xáu tứng thình cúa pỉ noọng tẳt dự, bại pí xẹ păn hẩư tứng cần hết vạ pjá chèn hẩư tứ 300 thâng 500 xiên mưn mọi thình cúa hết pền. Tắm phải lẻ pỉ noọng xường slì hết khảu bại vằn đảy váng, dỉ hưa pỉ noọng mì them ngần chèn, dỉ chướng chắp au sle đảy nghể cúa cần ké.

“Khỏi nắt tắm phải cúa pỉ noọng cần Ê Đê. Pửa đảy váng lụ bại vằn fạ phân lẻ hết sle mì them mưn khảu mưn oóc. Cà này, kỉ pỉ noọng tó xa fiểc hẩư căn sle hết đảy ngần chèn lầng”.

Hết đảy đây, pi nẩy, hoẹn Krông Búk đạ có lởp slon tắm phải pày tải nhỉ. Pỉ noọng khảu slon tẳm pjoỏng bươn 3 pửa ngòa, mì 35 cần xày slon. Pí H Hà Kpă, cần Êđê, dú bản Ktơng Drun, xạ Cư Né, hoẹn Krông Búk hẩư chắc:

 “Bảt đú ngám khảu slon lẻ hăn khỏ pện tọ pửa hết mại lẻ tó quén mừ, hăn nắt slon. Cà này kỉ pỉ noọng nắt tắm phải, vằn tầư tó chùa căn pây slon, pjủc lừ hết đảy đây hạy cạ khai đảy lẻ lầu tẻo hết pây khai sle mì them ngần chèn chải dủng ăn vằn”.

Xày xáu slon tắm phải, chang pi nẩy, hoẹn Krông Búk nhằng có pền 9 lởp slon nghể tển vằn hẩư tềnh 300 pỉ noọng, mì lai nghể pền: hàn điện, hết điện nặm, máy slửa khóa, chượng chảo, hết chóp. A Nguyễn Thị Thu Trang, Phó giám đốc tỉ slon nghể hoẹn Krông Búk hẩư chắc, bại pạng hết fiểc cúa tỉ fuông đạ cáp xáu căn pây tiểm ngòi pỉ noọng nắt slon mòn lăng sle có lởp slon ngám hạp hẩư pỉ noọng.

“Bại pỉ noọng chăn nắt slon, pạng xảng đảy slon nghể nắm thuổn chèn lẻ bại noọng nhằng đảy pang chỏi lai mòn them. Tó nả lẻ sle bại noọng chắc đảy nghể cúa tởi ké dú tỉ fuông lầu. Bại lởp slon pện nẩy lẻ slon quạng 3 bươn, lăng pửa slon pjọm lẻ bại noọng đảy au chỉa chủn đạ slon nghể hẩư”.

Tứ pi 2021 thâng cà này, slảnh Đắk Lắk đạ slon nghể hẩư tềnh 7 xiên cần dú bản cỏn, chang tỉ, mì tềnh 6 xiên cần lẻ pỉ noọng dân tộc nọi cần. Rèo Sở Lao động, Thương binh vạ Xạ hội slảnh Đắk Lắk hẩư chắc, lăng pửa slon, tềnh 80% pỉ noọng mì fiểc hết mấư lụ cạ đảy slon khửn chắc lai them sle hết pền bại thình cúa đây, khai tảy chèn. Áo Nguyễn Quang Thuân, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh vạ Xạ hội slảnh Đắk Lắk hẩư chắc, sle slon nghể hẩư pỉ noọng đảy đây, bại lởp slon nẩy đảy có pền tứ bại mòn pỉ noọng nắt slon vạ hạp xáu tàng hết kin dú tỉ fuông:

“Boong khỏi đạ mai chỉa xáu bại lườn hết kin cải dú chang vạ noỏc slảnh xa cần khảu hết fiểc; hết fiểc xáu bại trường trung cấp, cao đẳng dú chang slảnh sle cạ hẩư pỉ noọng chắc bại nghể nhằng sliểu vạ xa cần khảu slon. Tói xáu bại pỉ noọng táng xa fiểc hết lẻ boong khỏi đạ hết fiểc xáu ngân hàng chính sách. Ngòi mà pỉ noọng có tàng hết kin pền rừ lẻ pang chỏi dim chèn có cốc hết kin quạng 50 triệu mưn cần nâng”.

Quá bại lởp slon nghể, pỉ noọng hết rẩy nà dú Đắk Lắk chắc đảy lai nghể, mì tin mừ híu, hưa pỉ noọng xa đảy fiểc hết ngám hạp, mì them ngần chèn. Fiểc slon nghể rèo pỉ noọng nắt vạ bại mòn cẩn diếu dú tỉ fuông tó cỏp fấn tối mấư vạ pjốc tứn tàng hết kin dú tỉ fuông./.

H XÍU/VOV TÂY NGUYÊN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC