GIẢI LẨU
Thứ tư, 10:33, 17/04/2024 TÀY-NÙNG VOV TÀY-NÙNG VOV
Tẳm pửa tẳng khoăn nâng cúa cần Tày - Nùng lầu đảy hết chang sloong cừn vằn xáu bại fấn đo xày pện: pài pú chỏ, khửn mường tiên páo ngọc hoàng... Chang pửa hết mẻ pửt mì lai thình cúa pây nèm xáu tứng fấn lẹ táng căn.
 

 

THEN CỔ: GIẢI LẨU

SƯU TẦM&TRÌNH BÀY: TRỌNG QUYẾT

TÀY-NÙNG VOV

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC