KHẢU TU MẺ SLINH
Thứ tư, 09:01, 13/03/2024 TÀY-NÙNG VOV TÀY-NÙNG VOV
“Liệng tua lủc nàn pền/Pắt tua hên nàn đảy”. Cần Tày, cần Nùng lầu slớ Mẻ Bjoóc, mẻ Va. Mẻ Bjoóc păn tua eng mà hẩư chang lườn, hẩư bản cỏn, vạ slon cạ hẩư tua eng bại tảo lỵ đây pjòi, pảo pỉ, cụm cừa hẩư tua eng mì lèng, đây mjảc. Xỉnh pỉ noọng xày tỉnh pjoỏng then cốc “Khảu tu mẻ slinh” quá heng chiềng cúa có Việt Bình dú slảnh Lạng Sơn.
 

 

Then chiềng: Việt Bình (Lạng Sơn)

TÀY-NÙNG VOV

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC