NÀNG ỚI: VUI XUÂN SLẮNG BẠN
Thứ ba, 10:08, 23/01/2024 TÀY-NÙNG VOV TÀY-NÙNG VOV
Bại nậu bjoóc tào đeng đáo sli phông dú tềnh bại pàn phja páo cạ slì xuân đang slí mà thâng, tó lẻ slì cúa báo slao Tày, Nùng khửn heng sli, lượn đuổi căn. Pỉ noọng lầu xường slì khửn heng lượn khảu slì xuân, chang bại vằn nèn, vằn hội, slao báo bản tẩư bản nưa xày căn pây lỉn hội... slao quai, báo mjảc phác cằm slương điếp quá heng lượn.
 

Nàng ới: Vui xuân slắng bạn

Tẳt cằm: NNND Hoàng Hóa

Chiềng: Công Hoan

TÀY-NÙNG VOV

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC