LẸ CHỈN PỀN CẦN CẢI CÚA PỈ NOỌNG CẦN SÁN CHỈ DÚ SLẢNH CAO BẰNG
Thứ sáu, 17:37, 19/04/2024 CÔNG LUẬN CÔNG LUẬN
Lẹ chỉn pền cần cải lẻ lẹ nâng nắm sliểu đảy tói xáu pỉ noọng chài Sán Chỉ, thuông vằn on bại mòn đây pjòi cúa bại dân tộc Việt Nam 19/4, xỉnh pỉ noọng xày boong khỏi thâng lườn nâng cúa pỉ noọng cần Sán Chỉ dú slảnh Cao Bằng ngòi pỉ noọng hết lẹ chỉn pền cần cải pền rừ nớ.
 

 

Vằn nẩy, lườn chài Hoàng Văn Cao dú bản Khuổi Tặc, xạ Hưng Đạo, hoẹn Bảo Lạc (Cao Bằng) xỉnh slấy mo vạ bại pỉ noọng chang họ, chang bản mà hết lẹ chỉn pền cần cải hẩư lủc chài lầu. Nèm nẳm slưởng cúa pỉ noọng cần Sán Chỉ, cần pỏ chài lăng pửa hết lẹ pjọm lẻ chắng pền cần cải vạ mì mình dú bưởng dăm. Hết pện nẩy tó sle páo hẩư cống chỏ chắc sle pjủc lừ chắc hưa pá mé dau fiểc lườn lảng. Chài Hoàng Văn Cao hẩư chắc:

 “Lẹ chỉn pền cần cải lẻ ăn cỏ lẻ cúa cần Sán Chỉ, tó lẻ mòn pá mé lèo hết hẩư lủc chài lầu. Lủc chài lèo hết lẹ chỉn pền cần cải chắng mì ten dú bưởng dăm, tỉ lẻ ăn ten tải nhỉ, ten khai slinh mai chang chỉa tan đảy dủng chang tởi slổng ăn vằn, nắm dủng sle hết lẹ đảy.”

Tói xáu pỉ noọng cần Sán Chỉ, tứ pửa nhằng ón thâng ké cần hâư tó lèo đảy hết lẹ chỉn pền cần cải, lẹ nẩy đảy hết pửa tầư lẻ nhằng ngòi khảu chang lườn mì chèn cúa đo hết lụ bấu, tọ slắm pi đây tải ết sle hết lẹ lẻ tứ 12 – 18 pi. Slấy mo Hoàng Văn Lập, dú xạ Hưng Đạo, hoẹn Bảo Lạc, slảnh Cao Bằng hẩư chắc:

 “Rèo nẳm slưởng cúa pỉ noọng cần Sán Chỉ boong khỏi, cần đạ đảy hết lẹ chắng đảy ngòi lẻ cần cải, chắng đảy dau bại fiểc cải chang lườn, chang họ. Xày tỉ, lăng pửa hết lẹ chỉn pền cần cải cần hâư mì cốc đẳm hẩư hết slấy tó đảy chỉn pền slấy mo, pjủc lừ slon đảy đo slư tha đảy pỉ noọng bản dẻ slứn slim lẻ pây tẳng bôm hết lẹ hưa pỉ noọng đảy”.

Cón pửa hết lẹ pỉ noọng lèo chắp xặp lai thình cúa cái pện hết ăn thiêng slớ, ăn choòng, fiểt slư, tiếu piếng chỉa slớ, cắt chỉa sle táp khửn thản slớ vạ lai thình cúa cái đai them. Chang lườn lèo roọng pỉ noọng dú chang bản mà hưa. Lẹ chỉn pền cần cải lẻ pan lẹ cẩn diếu cúa thuổn bản nhoòng pện pỉ noọng cần hâư tó hôn hỉ thâng hưa.

Cần đảy hết lẹ sle chỉn pền cần cải xẹ nủng bâư slửa đảy slấy mo au hẩư vạ lèo khảm quá lai fấn fiểc chăn khỏ sle đảy slấn đin, slấn lồm vạ cống chỏ chựa chỏi cụm cừa pang xỏi hẩư. Lẻ chỉn pền cần cải mì lai thắn táng căn, mì fấn lẹ tan đảy hết chang kỉ phút tọ mì fấn lẹ lèo hết quá vằn đảy pỉ noọng chang họ vạ chang bản thâng pjọm nả hôn hỉ, nảo niểt tồng vằn hội.

Khay tầu pan lẹ lẻ heng mạ la tồng cạ ăn tha vằn vạ heng tổng tồng cạ ngàu hai. Pan lẹ đảy hết quá cừn vằn xáu tềnh 20 fấn lẹ cải, eng táng căn...Xáu pỉ noọng cần Sán Chỉ, chang pửa hết lẹ thuổn thảy mọi cần tứ slấy mo, slấy tảo, chang lườn vạ bại pỉ noọng thâng pjọm nả xày mẻn kin chai, nắm khả nựa bại tua cúa, nắm kin pì. Ết lẻ cần đảy hết lẹ sle chỉn pền cần cải lèo khửn các pây táng dú pửa tầư slấy mo, slấy tảo hẩư kin chắng đảy kin, roọng lồng mà hết lẹ chắng đảy lồng.

Lăng pửa hết bại fấn lẹ chang lườn, bại slấy căm hương chiềng khửn thản slớ hết lẹ xo hẩư cần đảy hết lẹ chỉn pền cần cải oóc noỏc mà sle hết lẹ sleng pày mấư. Búng hết lẹ nẩy đảy hết dú pạng noỏc lườn, dú búng đin phiêng quảng nâng, au mạy mà hết slung tềnh 2 xích mủng tồng cạ tua luồng, cần đảy hết lẹ nẳng tềnh lăng tua luồng sle lồng tởi cần mà hết kin. Cần đảy hết lẹ nẳng ngoảy nả mừa pạng tây.

Lăng pửa bại slấy hết lẹ pjọm, cần đảy hết lẹ dặng dàu khửn dá cổm hua lồng, bại nịu mừ slan tó căn. Lăng 3 pày páo cúa bại slấy, cần đảy hết lẹ tom kha khảu vạ ngoảy cần mừa pạng đông, pửa tỉ mọi cần pjái ăn foọng oóc, dú tềnh ăn phoọng au phén fà nâng mà pjái oóc, pửa cần đảy hết lẹ tốc tứ pạng nưa búng hết lẹ lồng mà lẻ ết slì đảy ben khảu khít, xày tỉ heng tổng choong xẹ moòng coỏng nảo niểt hôn hỉ rẳp cần đảy hết lẹ tốc tứ nưa fạ lồng mà. Pát nặm dú tềnh ăn foọng đảy bại slấy hết lẹ páo khảu dá đính pây dá chắng khay foọng, khay fà oóc, bại slấy xẹ ngòi bại nịu mừ, nịu kha sle ngòi nhằng thom căn lụ bấu. Lăng tỉ slấy chắng căm dẩu toỏng khảu lăng 2 phả mừ pây dá pước 2 phả mừa nhằng slan tó căn oóc, bại slấy tứng cần căm pát khẩu nâng pỏn hẩư cần đảy hết lẹ kin. Mòn nẩy tồng cạ tua eng slinh mà đảy bại slấy ngòi liệng, lăng tỉ bại slấy au mảc dáng mà phát bại tha cúa ăn foọng pây, nẩy lẻ lẹ sle chỉn hẩư tua eng đạ pền cần cải, pửa nẩy mì chăn lai cần thâng chồm. Quá fấn lẹ nẩy cần đảy chỉn pền cần cải chắng khảm quá bại dưởng khỏ vạ nhỉn đảy phép cúa bại slấy, mừa nả lèo pang chỏi cần đai chướng chắp au sle bại mòn đây pjòi cúa pỉ noọng lầu.

Cần đảy hết lẹ lăng tỉ xẹ đảy slống mà lườn sle hết bại fấn lẹ tem tỉ pện hổm tù, slửa, lẹ au quyền hẩư, lẹ chao âm binh, lẹ slon pang cần đảy hết lẹ, lẹ chầư cúa cái hẩư cốc đẳm vạ pjá ơn chựa chòi, lăng tỉ lẻ lẹ pjết bôm. Ết lẻ chang lẹ au quyền hẩư bại slấy xẹ toỏc bại mòn lèo hết, bại mòn nắm đảy hết...thuổn thảy xày slon cạ hẩư cần đạ đảy chỉn pền cần cải chắc kin dú đây. Pjọm pan lẹ, chang lườn xỉnh pỉ noọng chang họ, chang bản xày kin tón khẩu vạ căn sle phuối khửn cằm pjom bái bại pỉ noọng đạ thâng pang chỏi chang lườn. Pỉ noọng cần hâư tó hôn hỉ kin tón ngài thư lai mòn đây pjòi cúa cần Sán Chỉ. Tỉ lẻ slim slẩy cáp căn kiu slẳt, chắc kin dú đây, hưa cần ké, điếp lủc eng xày căn tẳng có tởi slổng đây mjảc./.

CÔNG LUẬN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC