LẸ HỘI A RIÊU PIING CÚA PỈ NOỌNG CẦN PA KÔ
Thứ tư, 14:20, 29/05/2024 Dân tộc và phát triển Dân tộc và phát triển
A Riêu Piing lẻ pày sle pỉ noọng cần Pakô chứ thâng chỏ đẳm.

Rèo pỉ noọng cần Pakô, khéc đảy xỉnh thâng lẹ hội chăn cẩn diếu vạ pền hỏm nâng hết cốc. Điếp khéc lẻ tảo lỵ nâng chăn đây mjảc mì chang lẹ hội A Riêu Piing cúa bản đảy có pền tẳm lai tởi quá mà. Mì khéc cúa bản, khéc cúa slắm ón vạ khéc cúa tứng họ.

A Riêu Piing đảy có tứ fiểc tào tỉ fằn cúa cần đạ quá tha, au phú đúc khảu ăn tiểu, sle tứ nưa tò lồng nèm cần chang họ sle chang ăn thiêng đảy tẳng dú xảng nản. Nẩy lẻ tỉ sle lủc lan hết lẹ, ngầư tả pây bại phít xá đạ mì xáu cần đạ quá tha. Dú coỏng chang bản – tỉ có lẹ hội, tua vài, tua mò vạ tua bẻ đảy bại họ chang bản au thâng lảm dưởc khảu bại slâu mạy chang coỏng sle thâng lẹ dốc vài.

Pửa chắp xặp mọi vè đây đo, cần chang bản lồng tàng rẳp bại hỏm khéc bản xảng. Cần ké chang lườn pây cón tải tàng, cần ké chang bản vạ cần pấu mjạc lẹ cúa bản pây nèm lăng. Thâng hua bản, cần ké cốc bản au lẩu mà xỉnh. Kin lẩu dá, chẩu vạ khéc pây pền hỏm nâng, dỉ pây dỉ pấu mjạc, thâng coỏng chang bản hết lẹ mủa dốc tua vài.

Lẹ dốc vài lẻ slim điếp cúa bản cỏn xáu căn, cúa cần tói xáu cần, cần xáu pỉ slấn, bại họ. Pửa tua vài mẻn dốc thai, cần mẻ nhình nâng căm ăn khân páng khửn hua tua cúa vạ ngầư hẩư tua cúa au mà xải sló, cáp căn kiu slẳt hẩư cần chang bản.

Hết pjọm lẹ dốc vài, pỉ noọng mà lườn cúa lầu au nựa vài, mò, bẻ,... sle pài cúng chỏ. Thâng chang cừn, pỉ noọng tẻo chùa căn hết lẹ Ra-zoọc – on vằn mấư ái mà thâng vạ tứng cần, tứng pan slắm chang bản cần Pakô slương điếp căn. Mì hỏm mủa vạ pấu mjạc roọng lẻ hỏm Ra-zoọc, pây tứ coỏng cải thâng ăn thiêng mì bại phú đúc dú xảng bản. Lăng pửa pây voỏng nâng khóp thiêng, pậu păn pền tứng hỏm thâng bại lườn xẩư xảng sle mủa hảt dú nả tu vạ nhỉn tứ chẩu lườn tứng ăn pẻng khẩu nua xày pát lẩu cải.

Đạ nhỉn đảy mòn chia vai cúa tứng chẩu lườn, bại hỏm Ra-zoọc tẻo mà coỏng cải. Coong fầy đảy pông khửn xày heng tâng-cói, pí lè, xi-xía, choong nào, mạ la... coỏng khửn. Tằng hỏm mủa pền lừ tó đảy. Pậu mủa xáu căn chang heng mjạc vạ hôn hỉ chang vằn hội cải./.

Ảnh: Nguyễn Văn Dũng- Theo Báo Quảng Trị

Dân tộc và phát triển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC