LẸ KHẢU KÚT CÚA CẦN CHĂM
Thứ tư, 14:57, 10/04/2024 BÁO DT&PT BÁO DT&PT
Cần Chăm lẻ mẻ nhình hết chẩu, tứng họ cúa cần Chăm mì ăn lườn Kut nâng tồng cạ tỉ mạ. Bại pỉ noọng tó họ lẻ nắm đảy au căn, mái cạ quây kỉ lai tởi tó pện. Pửa quá tha lẻ cần Chăm xẹ hóa dá tan dom sle 9 mẳt đúc nả phjác đảy slắp eng mần tồng mưn ngần dá au sle khảu Kut. Tỉ lẻ bại mòn đây pjòi chang tởi slổng cúa pỉ noọng cần Chăm Bàlamôn giáo.

Tỉ sle hết Kut xường slì lẻ dú chang tổng, búng quảng nâng, dú chang đông nọi cần pây tẻo. Pửa đú, lườn Kut nắm hết đây kỉ lai, pạng noỏc mì pha lọm đảy au hin mà hết lụ đảy au bại co mạy đông, bại cáng nam mà dà phjến bại tua cúa vạ cần đai khảu búng đin sliêng nẩy mà. Cà này, lườn Kut vằn cảng đảy pỉ noọng tẳng đây, slí slướng mì pha mắn, bại pha hin Kút nhằng mì tằng pài mùng.

Lườn Kut tan mì tàng nâng đảy khay dú pạng Nam. Bại pha hin Kut tó ngoảy nả mừa pạng Nam. Bại phả hin đảy au mà hết Kut lèo đảy au dú bại kha tả, kha khuổi lụ au dú noỏc pé hải. Ngòi mà tứng họ chàu mì pền lừ, hin Kut đảy slíu lài va táng căn pện tọ xường slì đảy pỉ noọng hết lẻ nậu bjoóc, dưởng hin phầy vạ hết tồng ăn chảm hua.

Fiểc au phú đúc khảu bại pha hin Kut tó đảy lược chăn cậy. Hạy cạ nắm hết tồng tởi ké tẳt chảo mà lẻ pjủc lừ xẹ fèn thâng hết kin cúa bại lủc lan chang họ vạ bại tởi lăng.

Mái cạ pửa au căn phua mừa lườn mjề pện tọ nắm đảy xỏn chỏ khảu pạng lườn mjề. Cần pá, cần phua vận thư nèm họ mé, pửa quá tha lẻ cần pỏ chài lèo xỏn khảu họ cúa lườn lầu.

Sle hết lẹ xỏn chỏ, lăng pửa hóa lẻ pỉ noọng cần Chăm dom sle 9 mẳt đúc nả phjác, mần tồng mưn ngần, slủ chang ăn hộp toòng lụ kim, ngần roọng lẻ Klaong. Lăng quạng 15-30 pi, họ tỉ xẹ hết lẹ khảu Kut. Bại ăn hộp Klaong to đúc đảy ham tềnh ăn tắng đây thư thâng lườn Kut. Ái thâng lườn Kut lẻ bại hộp Klaong đảy tẳt chang om mjầu, cần mẻ nhình xẹ hổm ăn om mjầu dú chang mì hộp Klaong khảu chang lườn Kut.

Dú lườn Kut, bại hộp Klaong mì phú đúc đảy au oóc hết lẹ. Bại slấy Basaih khay Klaong pản slá mèng thương oóc, au tứng ám đúc tẳt lồng toong cuổi dá hết lẹ áp đúc dủng nặm luộn rài (Amu). Lăng mà, đúc đảy au khảu Klaong tò tẻo. Bại cúa lẹ sle hết Patrip talang kapuel mì tua bẻ nâng, tua cáy nâng vạ hộp khẩu chăm (lisei hop), bôm pẻng nâng mì tôi pẻng ben, pẻng tằn, pẻng ít, pẻng sakaya, pẻng ginraong laya, pẻng van, lai thình mác, pẳp cuổi lapa, cuổi sứ, thúc théc, lẩu, xáy, mjầu cắp mác làng. Noỏc mà nhằng mì kỷ thình phjắc xảo, nựa pết, pja củng ngòi mà tứng lườn.

Lăng mà, chang lườn sẹ au hộp Klaong păn rèo chàu mì lụ khỏ, thai chang lườn lụ thai slương vạ nhình lụ chài păn pền hỏm nâng. Bại slấy Bàlamôn sẹ hết lẹ Patrip talang haram pày tốc hang sle hết Kut. Bại hộp Klaong đạ păn đảy đính khảu ăn tẩy nâng hết tứ pước co mạy tràm. Tẩy slủ phú đúc 4 tấng rì quạng cháp nâng thâng cháp puốn, phúc theo mây khao. Bại slấy au tẩy phải mì phú đúc thai slương phăng cón dá thâng tạy hin Kut thai đảy vằn.

Pửa bại slấy Basaih khảu Kut dá, bại tạy hin Kut đảy áp, dào slâư đây, nủng slửa khóa mấư vạ tẻm nến hết tứ chảp mèng thương. Bại slấy Kadhar vạ Pajau lượn lẹ vạ mủa lẹ on fiểc cúa họ đạ pjọm. Pửa slấy Kadhar khửn heng lượn páo khửn pỏ slấn Po Cei Tathun, dả Pajau phấc lồng páo xáu cần chang họ fiểc khảu Kut đạ hết đây, cúng chỏ xường slì páo pỉ hẩư lủc lan chang họ./.

BÁO DT&PT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC