LẸ PAYAK CÚA PỈ NOỌNG CẦN CHĂM
Thứ tư, 09:53, 05/06/2024 BÁO DT&PT BÁO DT&PT
Tói xáu pỉ noọng cần Chăm lẻ mì pền họ cải. Tứng họ tẻo mì bại cỏ lẻ tan mì pây nèm xáu tàng hết kin cúa họ tỉ. Lẹ Payak lẻ ết chang bại cỏ lẻ cúa họ cải đảy bại cần chang họ pện pú Kadhar vạ dả Pajau pài lẹ vạ chầư khửn bại pỏ slấn xáu ngầư slưởng pjá nỉ bại pỏ slấn, chỏi khẩy, ngầư tằng họ đảy an ỏn vạ hết kin chàu mì.
 

 

Nèm họ co Bàng dú bản Chất Thường, xạ Phước Hậu, hoẹn Ninh Phước, slảnh Ninh Thuận, lẹ Payak đảy pỉ noọng cần Chăm hết 7 pi pày nâng sle chầư cúa cái khửn bại pỏ slấn, cốc đẳm vạ cụm cừa hẩư lủc lan chang họ. Lẹ nẩy đảy hết dú lảng cai cúa lườn nâng. Họ tỉ hết ăn lườn nâng au mạy phấy mà lọm, dà khít 3 pạng: Nam, Bắc vạ Đông, tan mì tỉ nâng sle khảu oóc dú pạng Tây, Pài lườn đảy au cà lụ bại piếng nhựa mà mùng sle dà khăm, tỉ sle hẩư bại pỏ slấy hết lẹ.

Chang ăn lẹ Payak, họ tỉ pây rẳp pú Kadhar mà hết lượn chang pan lẹ, dả Pajau lẻ hết cốc pan lẹ. Dả Pajau nhằng lẻ cần páo khửn thâng bại pỏ slấn, chiềng bại cúa cái khửn mừa vạ cạ bại mòn xằng rọ chang họ tỉ sle lủc lan chắc.

Bảt đú lẹ Payak mì tẳt 5 bôm khẩu. Chang tứng bôm lẻ mì pát khẩu nâng, 2 pát nặm thang, chản pja nâng, chản nựa cáy nâng, ỉ cưa nâng, ỉ mjầu cắp mác làng nâng vạ choóc lẩu khao nâng. Dả Pajau nẳng ngoảy nả mừa pạng Đông, tẻm hương, dải lẩu, roọng bại pỏ slấn mà au cúa. Lăng pửa pài dá lẻ bại pỉ noọng chang họ xày căn nẳng kin tón ngài, bại cần hết cốc pan lẹ lẻ nẳng chải sle hết fấn đai mấư.

Cón pửa lượn chang pan lẹ, pú Kadhar tẻm bại ăn nến hẩư rủng khửn, kẻ cái khân tềnh hua lồng, pải nặm hom dá lẻo khảu tò tẻo, pện tọ nếp hua khân nâng khảu. Pú Kadhar lượn mừa cốc co vạ công rèng cúa bại pỏ slấn pện Po Ganuer Matri, Po Thang, Po Ina Nagar, Po Pan, Po Klaong Garai Bhaok, Po Bia (Bia Nai Kuer, Bia Binân), Po Cek, Po Ramé…

Pửa lượn lẹ Po Ginuer Matri, dả Pajau khay cái khân ngằm cúa lẹ Po Thang vạ xẻ ỉ nựa cáy tổm nâng, ỉ pja thác hảo nâng pài khửn choòng slớ. Chang pửa pú Kadhar lượn, Pajau au bông mà phắt nặm khảu bại cúa lẹ dú tó nả lườn pài slớ. Pửa lượn thâng Po Bia, dả Pajau au ăn chú mà các vằn hương, mo pài, au mừ mà lủp ăn chí dá đút kin lẩu cần. Lăng tỉ, thâng cần thẻ nả hẩư tằng lườn vạ tốc hang lẻ pú Kadhar kin lẩu cần.

Lượn mừa Po Cei Tathun, dả Pajau thư bôm lẩu xáy mì vằn hom, sloong mừ chầư khửn xỉnh thâng bại pỏ slấn. Chang pửa pú Kadhar đang slí lượn nèm tàng mjạc lẻ dả Pajau đảy bại pỏ slấn phấc lồng mà, dả cạ hẩư chắc cạ slấn tầư đạ phấc lồng mà vạ hăn ngám slim mừa pài chầư cúa lẹ, pỏ slấn xẹ cụm cừa hẩư lủc lan. Lượn mừa Po Cei Tathun dá, dả Pajau doại bôm lẩu hẩư pú Kadhar au ăn xáy mà tủp hẩư pước phó, hết pện nẩy sle chắc cạ đạ pjọm pan lẹ.

Lẹ Payak lẻ ăn cỏ lẻ nâng chăn đây chang tởi slổng cúa pỉ noọng cần Chăm đảy chướng chắp au sle tẳm pửa đú thâng cà này. Quá ăn cỏ lẻ đây pjòi nẩy, bại pỉ noọng chang họ đảy chẩp nả căn, xày căn kin dú đây./.

BÁO DT&PT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC