LẸ THẮP KHOĂN CÚA PỈ NOỌNG CẦN MƯỜNG
Thứ tư, 15:43, 12/06/2024 Dân tộc và miền núi Dân tộc và miền núi
Sle lai cần chắc dưởng đây mjảc chang tởi slổng cúa bại dân tộc pỉ noọng, dú Bản Văn hóa – Chồm fuông bại dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), pỉ noọng cần Mường dú slảnh Hòa Bình đạ có tẻo lẹ Thắp khoăn

Chang lai cỏ lẻ cúa pỉ noọng cần Mường, lẹ Thắp khoăn chứ mừa cốc co cúa tởi cần. Pỉ noọng cần Mường slứn khảu bại pỏ slấn. Hạy cạ khoăn ni lẻ xa slấy Mo pây thắp mà.

Bôm pài “Khoăn” mì chủa hương (pát khẩu slan pắc 3 theo hương), ăn hua mu, tua cáy tổm tặt dú tềnh địa khẩu nua nẩng, chai lẩu nâng, địa mác nâng, địa bjoóc, pẻng, pát nặm, pát khẩu slan, pát cưa, 3 ăn xáy đíp... Lẹ Thắp khoăn mì tứ 4-5 bôm pài.

Pửa cúa lẹ đạ pài đây đo, thẻ nả chẩu lườn, slấy Mo nủng slửa khóa đây đứa, tẻm hương pài pỏ slấn. Mo pjọm, slấy Mo au tứng muối hin chang tẩy khót cúa lầu pjói khảu pát nặm. Bại thình cúa nẩy tẻp pây rại lóa hẩư chang lườn vạ cần chếp khẩy.

Lăng mà, slấy mo dủng cáng mạy pheo phjắp nặm khóp lườn vạ cần nẳng phẩu. Pỉ noọng cần Mường slứn cạ, pát nặm nẩy đạ đảy bại pỏ slấn cụm cừa,... lủc lan đảy nặm đít khảu cần lụ kin nặm nẩy xẹ nắm mẻn khoăn ni. Hạy cạ cần hâư nắm kin lẻ xẹ pải nặm khảu đang sle tả pây rại lóa.

Pửa hết lẹ, lủc lan chang lườn nẳng phẩu dú pạng tẩư, chắp mừng lồng khấu. Lẹ Thắp khoăn hết chang tiểng nâng thâng 2 tiểng. Pậu slứn cạ pỏ slấn, cúng chỏ đạ tỉnh đảy ngầư ngoòng cúa lủc lan, cần chếp khẩy khoái rèng tẻo sle hết công. Chang lườn, chang họ xẹ mì rèng, chẩp mòn đây.

Cón pửa thắp khoăn, cần ké chang lườn khót bại theo mây pền cái lền rỳ. Lăng tón khẩu, cần ké păn hẩư lủc lan theo mây phúc khảu cò mừng sle chẩp xải sló. Mái cạ theo mây bang pện tọ chăn slứn slim, thâng pửa tầư mại pây táng khát chắng tả.

Lẹ Thắp khoăn nhằng lẻ tảo lỵ cúa lủc lan cần Mường tói xáu cần ké, pền đảy chướng chắp au sle./.

 

Dân tộc và miền núi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC